Bra med tydliga m?l för läsning

Professor Martin Ingvar presenterade idag ett antal förslag för att höja resultaten i skolan. Han lyfte bland annat vikten av tidig färdighetsträning i till exempel läsning. Ett bra förslag tycker Sveriges Skolledarförbund.
– Det är ett mycket bra förslag att komplettera m?len med ett tydligt m?l för läsning redan i ?rskurs 1. Sveriges Skolledarförbund har länge drivit fr?gan om en läsgaranti. Jag är glad att regeringen har lyssnat p? oss i denna fr?ga.
S? kommenterar Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund, dagens besked fr?n utbildningsminister Jan Björklund om att regeringen vill införa ett kunskapskrav i läsförst?else.
Regeringen aviserade ocks? sin inriktning om att införa betyg i ?rskurserna 4 och 5 med start v?rterminen 2017. Matz Nilsson är dock kritisk mot tidigare betyg.
– L?t reformen om betyg i ?rskurs sex f? landa ordentligt innan nya förändringar görs. Betyg är ett sätt att följa upp verksamhetens resultat p?. Det finns andra som har andra fördelar. Jag menar att vi bör utvärdera mer systematiskt vad införandet av betygen i ?rskurs 6 har inneburit innan man g?r vidare p? det sp?ret.

Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till Saco. Bland förbundets drygt 7 000 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som förskolechefer, rektorer eller förvaltningschefer, men ocks? inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsomr?det.
En förutsättning för en konkurrenskraftig skola är att det finns en bra ledare som har en övergripande helhetssyn över skolans verksamhet. I skolan är rektor den ledaren.3000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top