SE

Briggen Tre Kronor anlöper Örnsköldsvik 19 sept 12.00 – samarbetar med kommunen vid Havsmiljökonferensen HAV 2014

Initiativet H?llbara Hav samverkar med Örnsköldsviks kommun vid den ?rliga havsmiljökonferensen HAV 2014. Under dagarna arrangeras olika utställningar och aktiviteter. Den vackra briggen Tre Kronor anländer till Inre hamnen 12.00 den 19 september. Pressträff ombord p? briggen 14.00. Under 19-23 september visas H?llbara Havs miljöutställning det arrangeras seglingar med briggen Tre Kronor samt ?Öppet skepp?, där alla som vill är välkomna ombord för visning.

Skolor f?r guidade visningar av miljöutställningen “Etta med kök? och det erbjuds seglingar där alla som vill f?r känna p? att hissa segel!
Plats: Miljöutställningen och briggen Tre Kronor finns i Inre hamnen.
Program för Havsmiljökonferensen HAV 2014 – Här
Miljöutställning
Den nya miljöutställningen ?Etta med kök? handlar om kemikalier, plaster och läkemedel i v?r hemmiljö. Utställningen invigdes i Almedalen av miljöminister Lena Ek och visar vad vi kan göra för v?r och för Östersjöns hälsa. Öppna sk?p och l?dor och se vad saker i ditt hem inneh?ller och f? tips och r?d om vilka alternativ till dessa som finns. Fri entré.
Lördag 20 sep kl 10-16, söndag 21 sep kl 12-16, m?ndag 22 sep kl 12-16
Öppet skepp
Välkommen ombord p? briggen Tre Kronor af Stockholm! V?r besättning st?r till tjänst och berättar om fartyget. Fri entré.
Fredag 19 sep kl 16-18, lördag 20 sep kl 13-18, m?ndag 22 sep kl 13.30-15

Familjesegling, kvällskryssning, After work samt l?ngsegling till Norrbyskär forskningsstation
Segla med briggen Tre Kronor som är byggd i äkta 1850-talsmodell! Den som vill f?r vara med och sätta segel. Familjesegling, kvällskryssning, after work arrangeras under dagarna och den 23 september erbjuds l?ngsegling fr?n Örnsköldsvik till Norrbyskär med övernattning och studiebesök den 24 september.
Familjesegling. Söndag 21 sep kl 11-14. Fika kan köpas ombord. Pris 450 kr. Barn t.o.m. 18 ?r 100 kr.

Kvällskryssning. Söndag 21 sep kl 16-20. Fyra timmars härlig segling inkl. middag. Pris 845 kr. Barn t.o.m. 18 ?r 695 kr.
After Work. M?ndag 22 sep kl 17-20. Tre timmars segling efter jobbet. Briggens goda soppa ing?r. Öl och vin kan köpas i baren. Pris 595 kr.
L?ngsegling över öppet hav till Norrbyskär. Tisdag 23 sep. Avg?ng 13.00. Ankomst Norrbyskär Onsdag 24 sep kl 08.00. Studiebesök p? forskningsstationen kl 10-12. Samtliga m?ltider ing?r.
Pris 1 995 kr.
Bokning – www.briggentrekronor.se
Om fartyget
Tre Kronor af Stockholm byggdes p? Skeppsholmen i Stockholm och sjösattes 2005 med Kronprinsessan Victoria som gudmor. Fartyget byggdes av yrkesmän och i allt väsentligt representerar hon den byggteknik som användes i slutet av 1800-talet. Hon räknas bland kännare som vara ett av världens mest välbyggda träfartyg.
För mer information:
Anders Mannesten, Marknadschef Initiativet H?llbara Hav, [email protected] 070-389 68 89.
Christina Thimrén Andrews, Projektledare Initiativet H?llbara Hav, [email protected], 070-818 82 38.
Göran Lindstedt, Vd Initiativet H?llbara Hav [email protected] 070-425 15 15
Initiativet H?llbara Hav / Briggen Tre Kronor Nominerades till Nordiska R?dets Natur- och miljöpris 2013.
www.hallbarahav.nu
www.briggentrekronor.se
Initiativet H?llbara Hav samlar intressenter fr?n forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som verkar för Östersjöns bästa och för en h?llbar utveckling i Östersjöregionen. H?llbara Hav är ett initiativ som med ett tvärvetenskapligt synsätt och ur ett brett perspektiv belyser Östersjöns miljö och möjligheter. Initiativet vill ocks? peka p? de insatser som initierats och som p?g?r, och de positiva resultat som ?stadkommits vilket leder till konkreta insatser för Östersjöns framtid.
I ett konsumentperspektiv är v?r ambition att förmedla kunskap och h?llbara alternativ. Som verktyg används en digital och en mobil miljöutställning om miljögifter i v?r vardag (kemikalier, läkemedel och plast), fartyget Tre Kronor af Stockholm och konferenslokalen Kolskjulet p? Kastellholmen.
Initiativet H?llbara Hav hittar du i Almedalen, i olika hamnar längs v?ra kuster och övriga Östersjön samt p? v?rt ?rliga seminarium i slutet av sommaren p? Kastellholmen. Se www.hallbarahav.nu
Bifogade filer
15500Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Ghonche Ghavami   #Karin Nansen   #Louv Brattg   #Moa Dahlin