SE

Bris utanför Riksdagen i dag

Trots att m?nga brännheta fr?gor i valspurten berör barn och unga saknar Bris deras perspektiv i debatten. Men än finns det utrymme för politikerna att ge väljarna information om hur de vill driva barn- och ungdomsfr?gor. I dag, tisdag, kommer Bris st? utanför Riksdagen för att föra fram barn och ungas egna röster.
– Vi vill att politiker och andra makthavare ska ta sig tid att lyssna p? barnens röster och därefter agera för att förbättra deras situation. Barn och unga som hör av sig till oss behöver beslutsfattares fokus för att f? sina rättigheter tillgodosedda, säger Kattis Ahlström.
Bris uppmanar politiker att före valdagen berätta för väljarna vad de har för visioner inom följande omr?den:
Barns rättigheter i skolan. I skoldebatten har det nästan uteslutande fokuserats p? resultat p? bekostnad av elevhälsa och elevers rätt till trygghet. Men vi är övertygade om att politiker inser hur nödvändig hälsan är för att prestera och att elevhälsan därför m?ste rustas upp. Vi tror ocks? att politiker vet att en fungerande elevhälsa kräver resurser.
Individuellt stöd i undervisningen. Vi är ocks? övertygade om att samtliga svenska politiker ser utbildning som en rättighet för varje barn. Vi vill dock i detta sammanhang p?minna om att barn lär sig i olika takt och p? olika sätt och därför behöver olika typer av stöd för att kunna tillgodogöra sig kunskap. Och att neddragna anslag för särskilt stöd riskerar att cementera utanförskap redan i l?gstadiet.

Psykisk ohälsa. Bris verksamhet är ett kvitto p? att samhällets insatser mot barn och ungas psykiska ohälsa inte är tillräckliga. Hur tänker politikerna säkerställa att varje barn och ung har tillg?ng till tidiga insatser av kvalitet? Vi vet att intresset finns för fr?gorna, men väntar nu p? att politikerna lyfter sina förslag p? lösningar p? problemen.
Bris kommer tisdagen före valet st? framför Riksdagen med en röd telefon. I #Bristelefonen kan politiker och förbipasserande lyssna p? hur det kan l?ta när ett barn kontaktar Bris. Berättelserna, som berör Bris valfr?gor barns rättigheter i skolan, psykisk ohälsa och v?ld, är omskrivna och inlästa av barnsk?despelare för att inte röja barnens identitet. Här kan du själv lyssna p? hur ett samtal till Bris kan l?ta.

Resurslänkar: Bris valkrav 2014. Bris och Tryggare Sverige p? DN debatt: Knappt vart tioende misshandelsbrott mot sm? barn klaras upp. Bris och Tryggare Sveriges rapport V?ld mot barn. Bris och Suizide Zero i Sydsvenskan: Utred självmord bland barn och unga.

Barnens Rätt I Samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation som särskilt ska bist? utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FN:s konvention om Barnets rättigheter är utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via g?vor, medlemsavgifter och företagssponsring. Mer information om Bris finns p? www.bris.se7400Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy