SE

Brist p? storstadsfokus i budgeten hotar Sveriges tillväxt

Med anledning av budgetpresentationen lämnar Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare, följande kommentar:

– Stockholm och huvudstadsregionen är en av Europas snabbast växande regioner och landets tillväxtmotor. Här bor en dryg femtedel av landets befolkning och här produceras en knapp tredjedel av värdet i svensk ekonomi. Hur det g?r för Stockholm har betydelse för hela landet. Höjda inkomstskatter, flygskatt, bankskatt och ytterligare förseningar av Förbifarten är inte rätt medicin för en region som behöver stärka sin konkurrenskraft ytterligare. Den globala konkurrensen om talang och investeringar är knivskarp. Regeringen borde arbeta för att skapa l?ngsiktigt goda tillväxtförutsättningar i Stockholm och övriga storstadsregioner i Sverige.

– Stockholmsregionen behöver b?de satsningar p? kollektivtrafik och nya vägar. Om Förbifarten inte byggs kommer trafikinfarkten förvärras. Beräkningar visar att en ett?rig försening av Förbifarten kostar samhället minst tv? miljarder. Därtill kommer förseningskostnader i själva projektet. Att skjuta upp en nödvändig och samhällsekonomiskt lönsam investering är slöseri med skattebetalarnas pengar.

– Sverige har redan en av världens högsta marginalskatter. Nu föresl?s ytterligare höjningar. N?got som drabbar inv?narna i Stockholm där utbildningsniv?n och lönerna är höga. Vi kan inte ha marginalskatter som kraftigt avviker fr?n viktiga konkurrentländer.

– Stockholm är en av världens huvudkontorstätaste städer. För att v?ra världsledande företag ska kunna verka med Stockholm som bas m?ste det finnas väl utvecklade flygförbindelser. Att införa en flygskatt och p? sikt lägga ned Bromma är ansvarslöst. Vill regeringen stänga Sverige?, avslutar Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare.

För mer information kontakta Stockholms Handelskammares kommunikationschef Andreas ?ström 073-633 55 55.
Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms län och Uppsala län. V?r verksamhet spänner fr?n det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; fr?n bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Vi är en populär mötesplats för v?ra 2 000 medlemsföretag som har en halv miljon anställda. Handelskammaren är ocks? en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy