SE

Brittiska förskollärarstudenter prövar utomhuspedagogik i Eskilstuna

Blivande förskollärare fr?n Birmingham besöker barn- och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna under veckan. De ska bland annat vara p? Naturskolan för att lära sig utomhuspedagogik: ett omr?de där Sverige ligger l?ngt framme.
Naturskolan i Eskilstuna är en kommunal verksamhet som riktar sig till barn i ?ldrarna fr?n förskola till gymnasium. Naturskolan fortbildar även kommunens lärare i utomhuspedagogik.
Media inbjuds att träffa förskollärarstudenterna fr?n Birmingham d? de är p? Naturskolan.

——————————————————————————
Tid: Dagtid tisdag den 16 och onsdag den 17 september
Plats: Naturskolan i Skjulsta, Kvarnstugan
Kontaktperson: Naturpedagog Ann-Sofie Tedenljung, 016-710 51 78, mobil 070-156 63 18
Eskilstuna – den stolta Fristaden – har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av f? städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 inv?nare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.
0000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts