– Brudd i Oslo!

– Oslo kommune har i ?rets l?nnsforhandlinger ikke tatt den sterke konkurransen om arbeidstakere med akademisk utdannelse alvorlig, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune, Jan Olav Birkenhagen.
Oslo kommune fravek allerede i sitt f?rste tilbud prinsippet om mest mulig lokal l?nnsdannelse. I tillegg var ikke kommunen villig til ? legge ?konomi i oppgj?ret tilsvarende det i kommunesektoren for ?vrig og i staten. Dette er to viktige elementer i kampen om akademisk arbeidskraft, fremholder Birkenhagen.
Vi beklager at Oslo kommune selv br?t forhandlingene med arbeidstakersiden, og konstaterer dette faktum med undring, fastsl?r Birkenhagen.
Tariffoppgj?ret 2011 ? Oslo kommune
L?nnsoppgj?ret for Oslo kommune startet onsdag 27. april kl. 14.00.
Akademikerne forhandler for om lag 2.200 arbeidstakere.
L?nnsforhandlingene skal v?re sluttf?rt innen midnatt 30. april.
Akademikerne i Oslo kommune krever et l?nnsl?ft for ? sikre kvalitet og kompetanse.

For mer informasjon kontakt:
Jan Olav Birkenhagen, forhandlingsleder Akademikerne i Oslo kommune, mobil 952 51 984, [email protected]
Marit H. Meyer, kommunikasjonssjef i Akademikerne, mobil 979 53 309, [email protected]

Authors

Related posts

Top