SE

BTH-forskare toppar listan över aktiva författare

Tv? BTH-forskare toppar listan över de mest aktiva författarna inom omr?det för empirisk programvaruteknik. Det presenteras i en rapport vid den kommande konferensen Empirical Software Engineering and Measurement i Turin i september.

Att använda empiriska studier inom omr?det för programvaruteknik är relativt nytt men vinner stadigt erkännande i forskarsamhället. För att främja empirisk forskning är det viktigt att först? de miljöer, riktlinjer, processer och andra mekanismer som finns för att stödja dessa studier. Att skriva artiklar inom omr?det spelar en viktig roll för den empiriska forskningen.

Nu visar en nyligen gjord studie att tv? att världens mest aktiva författare av artiklar inom empirisk programvaruteknik finns vid BTH. I studien har cirka 900 artiklar av cirka 1900 författare inom empirisk programvaruteknik studerats. De tre mest aktiva författarna är Barbara Kitchenham vid Keele University i Storbritannien, följt av professor Emilia Mendes och professor Claes Wohlin vid BTH.
Rapporten har gjorts av ett antal brasilianska forskare och kommer att presenteras vid den kommande konferensen Empirical Software Engineering and Measurement i Turin den 18?19 september.

För mer information kontakta professor Emilia Mendes (engelsktalande), via telefon: 0455-38 58 20 eller via e-post: [email protected]

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där tillämpad IT och innovation för h?llbar tillväxt st?r i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 5 000 studenter och cirka 500 anställda.
BTH fick 1999 rätt att bedriva forskarutbildning inom teknik och bedriver forskarutbildning inom omr?dena “IT med tillämpningar” och “Planering och management”. BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och h?llbar utveckling.
N?got som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning p? s?väl regional, nationell som internationell niv?.
V?rt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH har även ett campus i Karlshamn.
Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.
Besök oss gärna p? www.bth.se02000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Claes Nyberg   #PM