Læring

Budsjettlekkasje: Godt signal, men ikke nok

Helen Bj?rn?y i Plan Norge er glad for at regjeringen endelig vil bevilge mer penger til utdanning av barn i den fattige delen av verden. – 75 millioner kroner mer er et skritt p? veien mot en sterkere satsning p? utdanningsbistand, men er ikke nok, sier Bj?rn?y.
I dag varsler utviklingsminister Heikki Holm?s at regjeringen planlegger ? bruke 1,6 milliarder kroner p? bistand til utdanning og forskning p? statsbudsjettet for 2013. Dette er en ?kning fra tidligere.
? 75 millioner er nye og skal g? direkte til organisasjoner som arbeider for nettopp denne typen utvikling i land der behovet er stort, sier Holm?s til NTB.
Tilbake til 2010-niv?
– Det er flott at regjeringen har lyttet til oss og ?ker bevilgningene til skole for barn i den fattige delen av verden. Men hvis det stemmer at de planlegger ? bruke 1,6 milliarder kroner p? bistand til utdanning til neste ?r, betyr det at vi bare kommer opp p? samme niv? som i 2010. Utdanningsbistanden vil fortsatt v?re lavere enn da regjeringen tok over i 2005, sier Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge.
75 millioner jenter g?r i dag ikke p? skolen.
– Utdanningen er n?kkelen for utvikling. Vi er glade for at regjeringen n? gir signaler om at de tar dette p? alvor, men vi ?nsker en enda mer offensiv satsning, sier Bj?rn?y.
Sendte brev til stortingsrepresentantene
Som en del av p?virkningskampanjen ?Fordi jeg er jente? utfordrer Plan Stortinget til ? bli med p? et krafttak for ? ?ke satsningen p? utdanning av jenter. Sist fredag ble alle stortingsrepresentantene oppfordret til ? forplikte seg til ? arbeide for at alle jenter skal f? g? p? skole. Plan sp?r representantene om de vil arbeide for at Norge skal:
?ke andelen bistand til utdanning og s?rge for at all norsk utdanningsbistand bidrar til at flere jenter f?r gjennomf?re ungdomsskole.
Ta opp sp?rsm?let om barneekteskap og vold mot jenter i samtaler med partnerland, og tilby hjelp i arbeidet med ? stanse slike overgrep som hindrer jenter i ? g? p? skole.
Farger Stortinget rosa
Siden oppfordringen gikk ut p? fredag har allerede 26 representanter, fordelt p? alle partiene, stilt seg bak.
– Plan h?per presset fra Stortinget vil f?re til en langt sterkere satsning p? utdanning i ?rene framover, sier Helen Bj?rn?y.
M?let er ? f? med alle stortingsrepresentantene og farge hele stortinget rosa. Blant representantene som allerede har sagt ja er navn som Ine Eriksen S?reide (H), Akhtar Chaudhry (SV), Mette Hanekamhaug (Frp), Knut Arild Hareide (KrF), Anne Tingelstad W?ien (Sp), Trine Skei Grande (V) og Lise Christoffersen (A).
Fordi jeg er jente
Budsjettlekkasjen kommer som bestilt mens Plan markerer behovet for en ekstra satsning p? utdanning av jenter. P?virkningskampanjen ?Fordi jeg er jente? g?r frem til FNs f?rste jentedag den 11. oktober. Dagen blir markert over hele verden ? her hjemme blant annet med seminar p? Litteraturhuset og utdeling av Jenteprisen.
Plan Norge – 75 ?r for og med barn

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #NHV   #Nordisk Ministerr   #Ruth Montgomery Andersen   #USA