SE

Burlövs kommun har högst konsumtion i Sk?ne. Burlöv Center är strategiskt rätt placerat.

Burlövs kommun har störst konsumtion av sällanköpsvaror inom 20 minuters resväg med bil i Region Sk?ne. Det framg?r ur min undersökning av konsumtionen för varje kommun i landet. Malmö är tv?. Minst konsumtion är det i Östra Göinge. Ett m?tt p? skillnaden är 1 butik i Sorsele, 3 butiker i Östra Göinge och 333 Butiker i Burlövs kommun. Se bifogat pdf.

Forsén Marknadslogistik har verktygen som hjälper dig att hitta rätt
Market Pointer är ett unikt analysverktyg som tydligt visar var dina potentiella m?lgrupper
finns, hur du höjer träffsäkerheten i dina kampanjer och hur du ökar din
försäljning. Du undviker ocks? kostsam distribution till konsumenter som är
köpsvaga eller som inte alls är intresserade av dina varor eller tjänster.
Market Pointer stödjer en koncentrerad och effektiv marknadsaktivitet och
bidrar till ökad respons, sänkta kostnader och en högre ROI.
Analysmetoden ger dig en komplett bild av konsumtionen p? hush?llsniv? i
kronor i kombination med femsiffrigt postnummer. Du f?r ocks? information om
hur du kan välja vilka m?lgrupper och postnummeromr?den som är värda att satsa
p? och vilka som inte är det. Det handlar om hur mycket pengar individuella
hush?ll verkligen spenderar p? inköp för 423 varugrupper fördelat p?
postnummerniv?! Du kan identifiera var dina kunder finns, vad de konsumerar och
värdet p? konsumtionen samt samband mellan konsumtionen av olika varugrupper och hur detta p?verkar dina möjligheter att n? bättre resultat. Market Pointer hjälper dig helt enkelt att rikta ditt erbjudande rätt hush?ll! Verktyget Market Pointer är ensamt om att erbjuda analyser baserade p? faktisk
konsumtion i kronor p? femställig postnummerniv? p? marknaden.
Pointer Decagon tar fram din konsument profil som bygger p? professorRichard Florida: s forskning och teorier om den kreativa och sociala klassenoch dess motsatser.
Konsument profilen ger enheltäckande bild av företaget och marknaden. Den visar vilka postnummeromr?den som företaget bör lägga marknadsföringsinsatser p? och ger även svar p? hurdessa postnummeromr?den ser ut demografiskt och sociodemografiskt samt hurkundtypen konsumerar. Genom Pointer Decagon genomför vi etableringsanalyser som innebär att vi tar fram rätt kommun eller rätt omr?de för etablering. 0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy