SE

Bygg ut yrkeshögskolan

a8

Yrkeshögskolan är en mycket uppskattad utbildningsform och söktrycket är högt. 2013 var det 42 500 studerande inom yrkeshögskolan. Inte minst för industrin har yrkeshögskolan blivit en viktig kanal för att rekrytera kvalificerade medarbetare. Men det är en relativt ny utbildningsform som behöver utvecklas och stärkas.
Efter kartläggning bland utbildningsanordnare och företrädare fr?n arbetslivet ges det, i rapporten ?Framtidens Yrkeshögskola inom teknik och tillverkning?, utvecklingsförslag som regionala tillväxtnämnden anser att Region Sk?ne ska arbeta vidare med.
– Det behövs fler utbildningsplatser p? yrkeshögskolan, säger Pontus Lindberg, ordförande i regionala tillväxtnämnden i Region Sk?ne. Om Sk?ne ska kunna säkra sin konkurrenskraft m?ste företagen inom tillverkningsindustrin f? lättare att hitta rätt kompetens.
Industrin och regionernas kompetensförsörjning
Tillverkningsindustrin är viktig för Sveriges utveckling och välfärd och är starkt pro­duktivitets-driven och omvandlas ständigt. Detta gör att det finns en stark efterfr?gan p? allt mer kompetenta och kvalificerade medarbetare.
Yrkeshögskolan har kommit att bli en allt viktigare leverantör av tekniska kompetenser till svensk tillverkningsindustri. Det är en mycket uppskattad eftergymnasial utbildningsform och ett viktigt komplement till högskola och universitet.
– Den här rapporten har vi gjort med fokus p? tillverkande företag men slutsatserna är giltiga för fler branscher. Det är angeläget att utbildnings- och kompetensförsörjningsfr?gorna lyfts än mer i sk?nes kluster och branschorganisationer, säger Bodil Rosvall Jönsson, näringslivschef i Region Sk?ne.
Just matchningen mellan kompetensförsörjning och arbetslivet är en viktig faktor för sk?nsk tillväxt. Inom Kompetenssamverkan Sk?ne samverkar Region Sk?ne med Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Lärosäten Syd och Kommunförbundet kring regional kompetensförsörjning där framtidens yrkesutbildningar är ett prioriterat omr?de.
Yrkeshögskolan behöver stärkas och utvecklas
Kartläggningen har gjorts i samverkan med Teknikcollege Sk?ne och resultaten har under arbetets g?ng diskuterats med bland annat Industrir?det. Det finns ett antal omr?den där det finns behov av förbättringar s? att yrkeshögskolan bättre kan bidra till industrin och regionernas behov av kvalificerad arbetskraft, bland annat:
Bygg ut yrkeshögskolan med fler utbildningsplatser. Arbetslivet efterfr?gar allt mer yrkesinriktade utbildningar p? eftergymnasial niv?.

Se över ansökningsprocesserna i syfte att f? ökad l?ngsiktighet i utbildnings-satsningarna. M?nga utbildningar inom teknik och tillverkning är kostsamma och behöver en l?ngsiktig tilldelning, vilket även ger bättre kvalitet.

Ändra resursfördelningen s? att resurser avsätts till tre grupper av utbildningar, för det l?ngsiktiga respektive kortsiktiga behovet och för ?nya? yrken där det framtida behovet är mer osäkert.

Rapporten ?Framtidens Yrkeshögskola inom teknik och tillverkning? ska ses som ett kunskaps- och debattinlägg, – för vidare diskussion.
Region Sk?ne ansvarar för hälso- och sjukv?rden samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Sk?ne. Region Sk?ne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Sk?nes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av inv?narna i Sk?ne.
Bifogade filer
53730Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy