SE

Carin Svensson mottagare av Rune Lönngrenpriset 2014

Apotekare Carin Svensson, Curaapoteket, Barkarbystaden har tilldelats Rune Lönngrenpriset 2014. Hon f?r priset för sitt m?ng?riga och enträgna arbete för förbättrad läkemedelsanvändning. Med läkemedelsanvändaren i fokus har hon arbetat med att lyfta fram olika professioners gemensamma arbete, inte minst apoteksfarmacevtens.
Carin har under sitt yrkesliv haft olika positioner inom apoteksvärlden men har alltid trivts bäst att jobba p? apoteket nära kunden.
– Jag är mycket hedrad av att jag som arbetat stor del av mitt yrkesverksamma liv p? apoteksgolvet har f?tt denna utmärkelse. I mötet med kunden p? apotek och kännedom om dennes läkemedel kan m?nga fr?getecken kring hur de ska användas redas ut. Här kan och bör vi som apoteksfarmacevter göra stor patientnytta som en del i v?rdkedjan, säger Carin.
Priset delas ut under Läkemedelskongressen 2014 den 20 oktober. I anslutning till detta h?ller Carin en föreläsning med titeln ? Apoteksfarmacevtens roll för bättre läkemedelsanvändning och patientsäkerhet?
Till programmet för Läkemedelskongressen
Rune Lönngrenpriset är instiftat av Apotekarsocietetens styrelse 2007 i samband med apotekare Rune Lönngrens 90-?rsdag för att erinra om hans arbete inom utbildning och förbrukningsstudier p? läkemedelsomr?det och ska spegla läkemedelsanvändning och därtill närliggande omr?den. Avsikten är att stimulera personer, som gjort betydande insatser inom läkemedelsomr?dets samhälleliga del till ytterligare s?dana. Priset utdelas vart annat ?r och är p? 25 000 kronor.
För ytterligare information:
Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten
[email protected]
Telefon 08 – 723 50 61
Birgitta Karpesjö, Kommunikationschef, Apotekarsocieteten
[email protected]
Telefon 08 ? 723 50 42

Apotekarsocieteten har ca 5200 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Vi främjar kunskap och kompetensutveckling inom hela läkemedelsomr?det genom att arbeta med aktuella fr?gor och är den givna mötesplatsen för alla läkemedelsintresserade, över alla professionsgränser.
Apotekarsocieteten best?r av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter.
Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsomr?det i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsomr?det.
Bifogade filer
2500Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #Chalmers Entrepren   #ICT   #Swedish Algae Factory   #VD