Training articles

Utdanningskvalitetsprisen for 2011

H?gskolen i S?r-Tr?ndelag og Universitetet i Oslo deler Utdanningskvalitetsprisen for 2011 p? en million kroner. ? ?rets vinnere er flotte eksempler p? god kvalitet i h?yere utdanning. Jeg h?per de vil inspirere andre til ? gj?re en enda bedre jobb…
Top