Chalmers i blickf?nget när FN uppmärksammar h?llbart lärande

Efter tio ?r kulminerar nu FN:s satsning p? att föra in h?llbar utveckling inom utbildning p? alla niv?er. D? lyfts Chalmers fram som förebild och inspirerande exempel.
John Holmberg är vicerektor p? Chalmers och dessutom landets förste Unesco-professor i lärande för h?llbar utveckling. P? torsdag ?ker han till japanska Nagoya för att delta i en rad konferenser som markerar slutpunkten för FN:s decennium för utbildning för h?llbar utveckling.
? Vi är en föreg?ngare bland universitet i flera avseenden. P? n?gra punkter är vi rent av unika. Vi har verkligen n?got att visa upp för världen och det tycker jag att vi kan f? vara lite stolta över, säger han.
Förutom att medverka som rapportör för högre utbildning vid Unescos världskonferens ? med omkring tusen delegater fr?n 120 länder ? har John Holmberg ocks? en framträdande roll under en rad förmöten, organiserade av andra FN-organ: Miljöprogrammet Unep och universitetsförbundet IAU för att nämna ett par.
Han ser inbjudningarna som ett kvitto, inte bara p? sitt eget internationella arbete utan framför allt p? omvärldens intresse för vad som hänt och fortsätter att hända p? Chalmers.
Ytterligare ett par tecken p? detta är uppmärksamheten i tidskriften International Journal of Sustainability in Higher Education och att Chalmers nyligen blev rankad tv?a i världen när det gäller förm?gan att samverka med omvärlden.
Vad är det d? som ger Chalmers kredd p? h?llbarhetens omr?de? Delvis handlar det om att Chalmers varit tidigt ute och l?tit hela verksamheten omfattas. Exempelvis har alla studenter ända sedan 1985 utbildats i h?llbar utveckling, och en föreläsning i ämnet är bland det första som möter dem som nyintagna.
Men John Holmberg pekar framför allt p? mer grundläggande förändringar de senaste ?ren ? som inrättandet av de ?tta “tvärg?ende” styrkeomr?dena och de kluster som skapats mellan akademi, näringsliv och myndigheter.
? Här har vi byggt en unik förm?ga att ta oss an framtidens utmaningar och skapa h?llbara lösningar inom transportsektor, stadsutveckling, det marina omr?det, life science och kemiindustri. S?dant som varken universitet, myndigheter eller företag kan klara p? egen hand, förklarar han.
Är det d? dags att luta sig tillbaka? Inte alls.
John Holmberg har ägnat i stort sett hela sin karriär ?t h?llbar utveckling. Inte bara som forskare och lärare ? han är i grunden professor i fysisk resursteori ? utan ocks? ?t att förklara begreppet. Inte minst har han träffat m?nga företagsledare genom ?ren.
? Ofta f?r jag samma reaktion: “Jag h?ller ju med. Men jag sitter fast i ett system som gör det sv?rt att agera h?llbart”.
Att samhällsutvecklingen l?ngt ifr?n alltid rör sig i h?llbar riktning har enligt John Holmberg m?nga orsaker: Kortsiktighet, politiker som saknar visioner, medier som intresserar sig mer för att sl? ned p? fel än att förklara samband ? för att nämna n?gra exempel.
Men ocks? att h?llbar utvecklig s? länge haft en undanskymd roll inom utbildningen:
? Det gäller inte minst ekonomiutbildningen. Först nu börjar man vakna p? vissa h?ll, säger han.
I sin egen forskning tar John Holmberg sig an ett närbesläktat omr?de: H?llbar konsumtion och vad som egentligen krävs för att skapa ett gott liv.
? Tekniska lösningar har en enorm potential, men kommer inte att räcka fullt ut. Även livsstilsförändringar kommer att krävas. Kanske kan välbefinnande vara en drivkraft i omställningen?
S?dana förändringar m?ste framtidens ingenjörer vara öppna för ? och vara med om att forma, menar John Holmberg.
? Företag är beroende av att bli “störda” och utmanade av unga ingenjörer. Annars kommer de inte att överleva.

Kontaktuppgifter:
John Holmberg är lättast att n? för intervjuer idag tisdag och i morgon onsdag. [email protected], tel 031-772 31 45, mobil 070-645 72 66

Läs mer:
I samband med Unesco-konferensen lanserar Chalmers en ny hemsida kring arbetet med h?llbar utveckling. Här finns bland annat till en nyproducerad film där John Holmberg förklarar begreppet och beskriver n?gra av de utmaningar som dagens nyutbildade ingenjörer kommer f? ta sig an under sitt yrkesliv.
Chalmers i Göteborg forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en h?llbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har ?tta styrkeomr?den av internationell dignitet ? Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.
Graphene Flagship, ett av EU-kommissionens första forskningsinitiativ inom Future Emerging Technologies, koordineras av Chalmers, Chalmers har 11.000 fulltidsstudenter och 3000 anställda.1000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top