SE

Cleo p? workshopturné för att inspirera unga tjejer!

En omfattande workshopturné p? Studiefrämjandets lokalavdelningar ska ge unga tjejer inspiration att ta steget in i en studio, replokal och upp p? scen. Femtastic Youth är en ny satsning som tar Femtastic ut p? en turné i hela Sverige för att inspirera morgondagens stjärnor. Nya nätverk kommer skapas under dessa helger och m?nga av de trösklar och hinder som finns för unga tjejer som vill h?lla p? med musik kommer slipas ner.
? Det ska vara en självklarhet fr?n tidig ?lder att vi lär oss vara kreativa med b?de killar och tjejer och att hitta gemensamma rum där alla kan f? plats. När det är s?dan minoritet av tjejer som tar plats i kreativa miljöer m?ste man ibland skapa separata rum för att v?ga, vidga och integrera tillsammans, säger Vanessa Marko, en av grundarna till Femtastic.
Närmsta ?ret genomför Femtastic tillsammans med Studiefrämjandet en omfattande workshopturné. Femtastic Youth är ett nytt projekt för Femtastic och ett viktigt samarbetsprojekt för Studiefrämjandet, som har replokaler och scener i nästan varje kommun i Sverige. Idag ser dock könsfördelningen sned ut i musikverksamheten, n?got som studieförbundet arbetar aktivt för att förändra. En jämställd musikverksamhet och musikbransch är m?let för arbetet. Ännu fler tjejer ska f? upp ögonen för musicerande genom Studiefrämjandets musikverksamhet, där de kan nyttja lokaler och verksamhet för att utveckla sina musikintressen tillsammans med andra.
? Nu kliver vi upp en niv? fr?n att ha genomfört flera lokala projekt till att göra en nationell satsning p? unga tjejers musicerande. Det är en del av v?rt uppdrag och berättigande att arbeta för en jämställd musikverksamhet och musikbransch, säger Tom Piha projektledare p? Studiefrämjandet.
Hiphop-camps och workshops ? där syftet är just att inspirera och peppa unga tjejer att ta plats och börja göra musik ? är n?gra sätt att p?verka verksamheten och branschen i rätt riktning.
Femtastic är ett kollektiv för kvinnor inom urban musik som verkar för att skapa strukturell förändring av den mansdominerade musikbranschen. Under det närmsta ?ret kommer Femtastic Youth att göra elva nedslag p? Studiefrämjandets lokalavdelningar runtom i landet, för att inspirera framtidens stjärnor att börja göra musik.

Helgerna leds av Nathalie ?Cleo? Missaoui och Vanessa Marko, grundare av Femtastic. Workshopen byggs upp utifr?n Cleo och Syster Sols workshopkoncept ?Tell Dem?, som ger en unik chans för unga tjejer att hitta sitt eget uttryck i sin röst, kropp och ordval. Deltagarna kommer efter workshopen ha en naturlig ing?ng i Studiefrämjandets dagliga musikverksamhet och f?r därigenom tillg?ng till studios, handledning av coachande musikhandläggare och scentid.
Workshopturnén genomförs med stöd fr?n PostkodLotteriets Kulturstiftelse och Statens musikverk.
Se en inspirationsfilm för Femtastic Youth här:
https://www.youtube.com/watch?v=lGoCOwvaB5w

Läs mer om workshopturnén och hur man anmäler sig här.

Läs mer om Femtastic här.
Läs mer om Studiefrämjandet här.

För mer info kontakta Cecilia Östlund p? [email protected] eller Tom Piha p? [email protected]
Turnéplan för Femtastics och Studiefrämjandets workshopturné:
11-12 oktober: Malmö
28-29 oktober: Linköping
8-9 november: Stockholm
6-7 december: Ume?
17-18 januari: Växjö

31 januari-1 februari: Jönköping
28 februari-1 mars: Norrköping
28-29 mars: Karlstad

11-12 april: Eskilstuna
25-26 april: Uppsala
9-10 maj: Göteborg

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. Varje ?r samlas 230 000 deltagare i v?ra studiecirklar och kurser.
Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet över hela landet. Studiefrämjandet är en ideell förening grundad p? v?ra 19 medlemsorganisationer och deras demokratiska inflytande.
Utifr?n ett demokratiskt synsätt hävdar vi allas lika värde och rätt till kunskap, kultur och bildning. Därför ska Studiefrämjandet prioritera dem som f?tt mindre möjlighet än andra att delta i folkbildningen. I all v?r verksamhet ska vi främja m?ngfald och motarbeta främlingskap och rasism.
Studiefrämjandet har en särskild inriktning mot ökad kunskap om natur, djur, miljö och kultur. V?rt största verksamhetsomr?de, som framförallt samlar m?nga unga deltagare, är kultur – främst musik. 21200Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy