SE

Dags att förbättra v?rden av v?ra multisjuka äldre

Internationell kongress i geriatrik i Stockholm 20-22 augusti 2014
Äldre personer har ofta komplexa hälsoproblem med m?nga olika symtom, sjukdomar och behandlingar, men de f?r alltför sällan tillg?ng till en v?rd som är anpassad till deras hälsoproblem över tid. Detta gäller bland annat personalens kompetens i geriatrik, team-sammansättning, personalens arbetssätt och uppläggning av den medicinska journalen. Den bristande anpassningen leder till en v?rd av onödigt l?g kvalitet till onödigt höga kostnader. Ett särskilt tydligt exempel p? detta är den vanliga förekomsten av läkemedelsrelaterade problem.
Problemen i dagens äldre-v?rd/omsorg kommer sannolikt att förvärras betydligt genom den förväntade snabba ökningen av antalet äldre personer. För att förbättra situationen krävs omfattande förändringar, som m?ste baseras p? regelbundet upprepad integrerad och koordinerad analys handläggning av hälsoproblemen hos enskilda äldre personer över tid. Här har kunskapsomr?det geriatrik mycket att bidra med.
Svenska Läkaresällskapet arrangerar tillsammans med Karolinska Institutet, Vetenskapsr?det samt de svenska och europeiska geriatriska föreningarna den första internationella kongressen i geriatrik som h?llits i Sverige i form av Berzelius-symposiet “Personalized Geriatric Medicine? i Stockholm 20-22 augusti 2014. Världsledande forskare och kliniker fr?n USA, Japan och en rad länder i Europa har bjudits in för att ge översiktsföreläsningar och medverka i gruppdiskussioner i syfte att förbättra v?rden av äldre personer med komplexa hälsoproblem. M?lsättningen är att kongressen ska locka forskare, kliniker inom geriatrik och andra medicinska specialiteter fr?n olika v?rdyrkesgrupper, beslutsfattare, politiker, ekonomer etc. med intresse för att förbättra v?rdkvaliteten fr?n den enskilda äldre personens perspektiv.

Mer information
Fr?gor besvaras av Gunnar Akner, ordförande i organisationskommittén, 070-620 48 46.
För närmare information om programmet, inbjudna föreläsare och registrering hänvisas till symposiets hemsida: www.sls.se/Utbildning/Berzeliussymposier/geriatricmedicine/
Lipus har godkänt den här utbildningen. Fullständig beskrivning finns p? www.lipus.se
Lipus-nr: 20140036

Svenska Läkaresällskapet är läkark?rens vetenskapliga organisation och arbetar för en förbättrad hälso- och sjukv?rd för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 12 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter. För möten över specialitetsgränderna arrangerar vi sedan 1943 den Medicinska riksstämman; 2014 h?lls den den 4-5 december i Stockholm. Mer information hittar du p? www.sls.se eller www.riksstamman.se
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #ITRL   #KTH   #Peter Gudmundson   #Peter Larsson