SE

D?ligt telefonljud kan p?verka inlärning

David Lindegren fr?n Ericsson och Arne Nykänen forskare vid Lule? tekniska universitet
ska forska tillsammans om digitalt ljud

I ett nytt forskningsprojekt vid Lule? tekniska universitet, i samarbete med telekomföretaget Ericsson och med finansiering fr?n Stiftelsen för strategisk forskning, ska digitalt ljud och inlärning studeras. Forskningsfr?gan är om brister i digital ljudöverföring vid telefoni och distansöverbryggande teknik, t.ex. distansutbildning, kan försämra förm?gan att minnas vad som sagts.
– Hur säkerställer man att man har tillräckligt hög kvalitet p? överföringarna, till exempel vid hemspr?ksundervisning p? distans, s? att barnen ska ha en chans att lära sig s? mycket som möjligt och att det inte blir sv?rare för barnen att lära sig för att man har för l?g teknisk överföringsniv?, säger Arne Nykänen forskare vid Lule? tekniska universitet.
Han blev varse problemet efter att ha upplevt överg?ngen p? jobbet fr?n analog telefoni till digital mobiltelefoni.
– Man hör ju s? oerhört mycket sämre vad som sägs än med analog telefoni, det är mycket fel och konstiga ljud som gör det sv?rt att höra, säger han.
Samarbete om akustisk miljö
Lule? tekniska universitet har under l?ng tid haft ett samarbete med psykologer vid Högskolan i Gävle där man tittat p? den akustiska miljön i klassrum och hur den p?verkar inlärning.
– De tidigare studierna visar att har du en d?lig akustisk miljö, antingen genom att det är en massa bakgrundsljud, brus, störningar eller att man har en l?ng efterklangstid s? kommer man ih?g sämre vad man har hört, även om störningarna inte är värre än att man uppfattar allt, säger han.
Det var mot bakgrund av detta som Arne Nykänen fick idén om att studera konsekvenserna av digitalt överfört ljud vid till exempel distansutbildning. Han pratade med Robert Ljung, forskare i Gävle, och kom fram till att det borde vara samma sak med telefoni med d?lig överföring, att det blir sv?rare att komma ih?g vad som har sagts.
Telecomföretaget Ericsson
Efter att ha initierat samarbete med Ericsson om forskning och gemensamt löst finansieringsfr?gan kan projektet starta.
– Vi ska fortsätta med att undersöka hur minne av tal p?verkas av vanligt förekommande fel i digital telefoni. Detta kommer att ge kunskap som är viktig b?de för att kunna utveckla och optimera telefonsystemen och för att kunna ställa rätt krav när lösningar för distansöverbryggande teknik, till exempel distansundervisning, skall väljas, säger David Lindegren som arbetar p? Ericsson i Lule?
Han har sin grundutbildning fr?n Lule? tekniska universitet och har jobbat p? företaget i sju ?r. Genom finansieringen kommer han att kunna jobba halvtid med forskningsprojektet som startar i oktober. Fr?gor som man vill f? svar p? i projektet är vad som är rimligt att uppn? tekniskt och ekonomiskt och utifr?n det välja acceptabla lösningar baserat p? psykoakustiska studier.
För mer information kontakta

0100Skicka som e-post
Share this

Similar Posts