SE

Därför tjänar du (och alla andra) p? att resa grönt

2014-09-10 05:48 Miljöpartiet de gröna i Sk?ne Fler kvinnor än män ?ker kollektivt till jobbet. Att satsa p? kollektivtrafik är att göra vardagen lättare för Sk?nes kvinnor. Det är bara ett av väldigt m?nga bra argument för att MP Sk?ne jobbar för fler t?g, bussar, sp?rvagnar och cykelvägar.

Fler kvinnor än män ?ker kollektivt till jobbet. Att satsa p? kollektivtrafik är att göra vardagen lättare för Sk?nes kvinnor. Det är bara ett av väldigt m?nga bra argument för att MP Sk?ne jobbar för fler t?g, bussar, sp?rvagnar och cykelvägar.

Resandet runtom i regionen ökar stadigt. Allt fler rör sig mellan jobb, bostad och vänner. Men trots att t?g och är b?de tidseffektiva, hälsosamma och miljösmarta färdsätt väljs de fortfarande bort av alltför m?nga. Istället sätter sig den gemene sk?ningen i sin bil p? väg till träningen, jobbet eller förskolan.

Tv? tredjedelar av befolkningen har mindre än tio kilometer till sina arbetsplatser och cirka hälften mindre än fem kilometer. Men de allra flesta bilresorna i Sverige kortare än 5 km, enligt Trafikverket..
Idag är det faktiskt bara var fjärde resa som n?gon privatperson i Sk?ne gör som sker via kollektivtrafiken. Tre av fyra resor är allts? inte särskilt miljövänliga. Det vill vi ändra p?.
-M?let är ju att hela Sk?ne ska bli fritt fr?n fossila bränslen i b?de transporter och energi användning senast ?r 2030. Och om bara sex ?r (2020) gäller samma sak för regionen. D? är det hög tid att växla upp arbetet för att skapa en grön och miljömedveten infrastruktur, säger Nicklas Ljungström miljöpartiet de gröna Sk?ne.
Miljöpartiet de gröna menar att regionen har ett stort ansvar att främja en radikal förändring och f? upp fler p? cyklar och ombord p? t?g och bussar. Vi anser att att fler vägar och större motorvägar är fel väg att g?. MP Sk?ne vill istället att den sk?nska järnvägen byggs ut rejält och att fler cykelstr?k skapas. Vi vill helt enkelt att alla investeringar i trafikinfrastruktur styrs över till miljösnälla alternativ som cykel, t?g, buss och b?t.
– Man kan summera det s? här enkelt – de stora motorvägarnas tid är förbi. I framtidens Sk?ne reser vi med sp?rvagn i Helsingborg, Malmö och Lund och med t?g, buss och cykel i resten av södra Sverige, säger Nicklas Ljungström.
Att resa kollektivt är n?got som alla sk?ningar tjänar p?. Vardagen för de sk?nska kvinnor som dagligen tar t?g till träningen eller buss till jobbet blir s?klart mycket enklare om vi styr om mot ett mer kollektivt Sk?ne. Att resa miljösmart är ocks? bra för din hälsa. Det där lika jobbiga som sköna cykelfl?set ökar din livslängd – n?got som en stillasittande biltur aldrig kan mäta sig med.
– Sedan är det naturligtvis en fr?ga för miljön. Att resa kollektiv är extremt mycket bättre än att resa med fossilburna fordon som bilar. Om man lägger ihop dessa argument är det inte s? sv?rt att räkna ut varför framtidens infrastruktursatsningar m?ste vara gröna och miljösmarta. Det är helt enkelt n?got som alla tjänar p?. Billigare kollektivtrafik skulle vara ett sundare och självklart steg i rätt riktning gällande samhällets utveckling. säger Nicklas Ljungström.
Enligt Länsstyrelsen är det bensindriven trafik som är orsaken till att den sk?nska luften har alldeles för mycket av det cancerframkallade ämnet bensen. Bensen finns även i cigarettrök och i utsläpp fr?n fritidsb?tar men den största källan till bensenutsläpp är biltrafiken, enligt Naturskyddsföreningen.

Miljöpartiet vill:
? Att fler pendlingsstr?k för cyklar skapas
? Att det snarast byggs sp?rvägslinjer i Malmö, Lund och Helsingborg
? Att godstransporter ska g? p? räls och vatten
? Att järnvägen byggs ut och förbättras
? Att Region Sk?ne ska verka för en kraftig utbyggnad av det sk?nska järnvägsnätet
? Att bussarnas framkomlighet förbättras
? Att betalsystemen p? bussarna blir smidigare
? Att alla investeringar i trafikinfrastruktur ska styras över till de miljövänliga trafikslagen eftersom bilvägsystemet i Sk?ne är färdigutbyggt
Läs mer här.
Nicklas Ljungström (MP)
Regionkandidat
[email protected]
0411-198 34, 070-650 20 01

Miljöpartiet de gröna i Sk?ne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Sk?ne. Organisationen arbetar för ett grönare Sk?ne b?de p? en regional och kommunal niv?.
Miljöpartiet i Sk?nes hemsida0100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy