Datakurser i bekväm miljö där alla v?gar ställa fr?gor

Fler vill f? nya datakunskaper. Intresset för Medborgarskolans kurser är mycket större än tidigare och hela hösten startas nya datakurser, allt fr?n seniordata till InDesign. Utbildningsmiljön är viktig, för i en bekväm miljö v?gar deltagarna ställa fr?gor, konstaterar kursledaren Dick Heimsten.
Att lära sig n?got nytt är roligt och utvecklande. Kursledarna p? Medborgarskolan märker att m?nga fler vill g? datakurser. Orsakerna till denna ökning kan vara att fler äldre upptäcker att datorn är ett m?ste, de m?ste hänga med i tiden. Det finns kurser för alla, allt fr?n anpassad seniorniv?, där tempot är n?got lägre och dagtid, till mer avancerade företagskurser.
– För mig som ledare är det väldigt viktigt att alla deltagare känner förtroende för mig och mina kunskaper. Tillsammans skapar vi en bekväm miljö som gör att deltagarna v?gar ställa fr?gor. Att vi sedan har roligt och f?r en inspirerande stämning gör att m?nga fler trivs. Ett bra betyg är när mina kurser nästan alltid förlängs, berättar Dick Heimsten som är en av Medborgarskolans m?nga kursledare.
Kurser och enskild undervisning
Genom ?ren har Medborgarskolan utvecklat sitt kursutbud inom data. I dag finns kurser i Mac/Apple-miljöer, Smartphone och vanliga grundläggande datakurser. Det har under senaste ?ret skett en stor ökning med enskild undervisning, vilket inte bara gäller data, utan speglas inom m?nga fler ämnesomr?den s? som spr?k, ekonomi och sjöliv.
– Höstens datakurser verkar vara minst lika populära som de var under v?ren. Känns roligt att s? m?nga anmäler sig och sedan g?r v?ra fortsättningskurer, konstaterar Karin Meddings ämnesansvarig p? Medborgarskolan.

Om Medborgarskolan
Medborgarskolan skapar mötesplatser för dig som söker kunskap, utveckling och upplevelser. V?r verksamhet inspirerar till lustfyllt och livsl?ngt lärande. V?ra kärnvärden är individen i centrum, utveckling i samverkan, ömsesidig respekt och kunskapens egenvärde.
www.medborgarskolan.se0000Skicka som e-post
Share this

Authors
Top