SE

Dataspel kan f? familjer att spara el

2014-10-16 10:17 Handelshögskolan i Stockholm Platsberoende dataspel kan förm? hela familjer att spara elektricitet. Det visar forskaren Mattias Svahn i en ny doktorsavhandling fr?n Handelshögskolan i Stockholm.

Platsberoende dataspel kan förm? hela familjer att spara elektricitet. Det visar forskaren Mattias Svahn i en ny doktorsavhandling fr?n Handelshögskolan i Stockholm.
Dataspel som knyter an till verkligheten till exempel genom att ta hänsyn till var de spelas, när de spelas och vem och vilka det spelas av, kan bli mycket effektiva budskapsbärare eller läromedel. Detta tar lärospel, reklamspel och s? kallad gamification till en helt ny och högre niv?.
Mattias Svahns avhandling utg?r fr?n problemet med hur familjer kan f?s att spara elektricitet för att undersöka p?verkansprocessen fr?n platsberoende dataspel. Slutsatsen är att spel som drar in även andra personer än spelaren och skapar en lek med b?de frivilligt och ofrivilligt deltagande spelare, är ett kraftfullt verktyg för att f? familjer att spara elektricitet.
? Det här visar hur dataspel med relativt enkla, men kreativt avancerade designgrepp kan komma till användning i kommunikationsstrategiskt besvärliga situationer, eftersom spel f?r människor att skrida till handling i större utsträckning än vanligare reklammedier, säger Mattias Svahn.
Forskningen har gjorts i samarbete med Interactive Institute Swedish ICT/Energy Design i Eskilstuna som byggt helt nya dataspel som kopplar ihop ett hush?lls elkonsumtion och gör den synlig i ett spelsystem. Ju mer spelaren stänger av sina elslukande hush?llsapparater i verkligheten desto bättre g?r uppdrag, tävlingar och fighter i spelmiljön.

? Tidigare forskning har visat att dataspel som fr?n början är designade som reklam eller läromedel kan p?verka spelarens attityder och inställningar men den har inte förm?tt visa vad p?verkansprocessen är. Den här avhandlingen gör p?verkansprocessen synlig p? ett sätt som inte tidigare gjorts, säger Mattias Svahn.
Forskningen har bedrivits i ett samarbete mellan Handelshögskolan i Stockholm, varumärkeskonsultbolaget go/communication och Interactive Institute Swedish ICT med finansiering av bl.a. KK-stiftelsen och Energimyndigheten.
Länk till en affisch om ett av avhandlingens projekt:
http://streamdp.hhs.se/LinkedStaffDocs/download.aspx?dl=01633_001

För mer information, kontakta:
Mattias Svahn, Handelshögskolan i Stockholm
[email protected], 0733-310837
Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är en av de ledande handelshögskolorna i Europa. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland och Ryssland och erbjuder kandidat, master- och MBA-program, liksom forskarutbildning och executive education. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom omr?den som national-, finansiell- och företagsekonomi. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning s?väl som forskning h?ller högsta internationella klass, och är ocks? Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education).

Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm . Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se476370Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy