SE

De glömda barnen

2014-11-07 21:06 KMR Socialstyrelsen har kommit ut med en ny rapport om de omhändertagna barnen. Förra ?rets rapport visade att dödligheten var fem g?nger högre än för andra barn och att tio g?nger fler skadar sig själva. De kontrollerades med psykiatriska droger och det skrevs ut upp till 20 g?nger mer psykofarmaka till dessa barn. D? trodde man att n?got skulle hända. Och det gjorde det, fast i fel riktning.

Socialstyrelsen har kommit ut med en ny rapport om de omhändertagna barnen (1). Förra ?rets rapport visade att dödligheten var fem g?nger högre än för andra barn och att tio g?nger fler skadar sig själva. De kontrollerades med psykiatriska droger och det skrevs ut upp till 20 g?nger mer psykofarmaka till dessa barn. D? trodde man att n?got skulle hända. Och det gjorde det, fast i fel riktning.
Idag är användningen av den tyngsta psykiatriska arsenalen, antipsykotika, mer än 30 g?nger mer. Och ofta används flera olika sorters psykofarmaka samtidigt under l?ng tid, trots att s? gott som inga är testade p? barn. Man kombinerar ADHD-droger med antipsykotika ? och mycket värre kan det inte bli. Det finns cirka 16 000 barn som inte kan eller f?r bo hemma hos sina föräldrar. 12 000 bor i familjehem och resten p? behandlingshem.
Helt klart beror detta p? att man h?ller p? att droga ner barnen för att göra dem fogliga. Och ja, läkemedelsindustrin tillsammans med psykiatrin ligger bakom. För detta är en internationell, lukrativ trend.
I Tyskland är situationen närmast grotesk, där barn faktiskt kidnappas, rycks ur händerna p? föräldrarna av polis, och sätts p? starka psykofarmaka s? att de h?ller tyst och inte klagar. KMR i Tyskland har gett ut en rapport till FN:s barnrättskommitté vilket beskriver situationer som faktiskt inblandade poliser själva kallar rena gestapofasoner.
P? liknande sätt är det i andra länder, om än inte i den magnituden. Fast ibland är det värre. En mamma fr?n Detroit vägrade ge sin dotter psykdroger. Hon hade läst de dokumenterade biverkningarna om varning för cancer, tumörer, stroke, blodklumpningar, diabetes, blödningar, arytmi och plötslig död. Barnomsorgen ans?g dock att detta vägrande var lika med barnmisshandel och tillkallade polis. Helikoptrar, SWAT-team och K-pistbeväpnade poliser belägrade hennes hus i tio timmar (se länk nedan).
Men det finns även ljusglimtar. För tio ?r sedan hade USA allvarliga drogproblem bland fosterbarn. Och det var definitivt psykiatrin som l?g bakom.
Psykiatriska droger – s?som antipsykotika, centralstimulantia, stämningsstabiliserande, antidepressiva och lugnande medel ? överförskrevs enormt i statens fosterhemssystem, vilket utsatte barn för direkt livsfara, fler barn dog eller begick självmord, och kostade staten m?ngmiljonbelopp. Fosterbarn användes som mjölkkossor ?t Psycho Pharma. Det finns i genomsnitt 500 000 fosterbarn i USA som ingen tar enskilt ansvar för.
Men detta uppmärksammades av KMR (CCHR) i USA som drev en omfattande kampanj vilket resulterade i att media tog upp det och idag har användningen av psykofarmaka bland fosterbarn minskat drastiskt., upp till 70 procent i vissa delstater.
Fosterbarn i USA gavs dessa mycket kraftiga droger i genomsnitt 13 g?nger oftare än andra barn. I Texas var det 53 g?nger vanligare att fosterbarn fick psykdroger än andra barn, i Massachusetts 19 g?nger och i Michigan 15 g?nger. Dessutom fick de ofta en cocktail av olika psykdroger. M?nga i en dosering som var fem g?nger starkare än för vuxna. M?nga var inte ens godkända för barn. De har dessutom den starkaste varningstexten, ?Black Box warning? vilken varnar för självmordsbenägenhet, psykoser, aggressioner, hallucinationer, med mera. 5 procent utvecklar ofrivilliga ticks och spasmer som inte g?r över. M?nga g?r upp rejält i vikt och utvecklar diabetes av dessa medel.
GAO (General Accounting Office ? motsvarande v?rt Riksrevisionsverket) kom i slutet av ?r 2011 ut med en rapport. Man fann upprörande förh?llanden. Bland annat att mycket kraftiga psykiatriska droger (antipsykotika) gavs till spädbarn, trots att man inte har en aning om de l?ngtidseffekterna p? barnens hjärnor. Av de 100 000 fosterbarn man undersökte i fem delstater s? fick 26 000 personlighetsförändrande psykdroger. Mellan 450 000 och 600 000 fosterbarn är utplacerade i USA.
I vissa delstater fick upp till 80 procent av alla fosterbarn psykdroger.
En representant för GAO som undersökt förh?llandena berättar för ABC NEWS att i brist p? tid s? ges det piller. Och att fosterbarn visst kan vara mycket besvärliga, med anledning av vad de g?tt igenom, men att lösningen inte är att försöka ändra p? deras hjärnkemi.
En elva?ring fick elva psykdroger under fyra ?r, tills man kom fram till att han inte hade n?gon som helst ADHD eller bipolär sjukdom som psykiatrikerna p?st?tt. Efter att de tog bort medicineringen blev han en helt normal elva?ring. Han hade blivit placerad hos en släkting vid fyra ?rs ?lder och blev regelbundet slagen med bälte och elsladdar vilket inte bara lämnade fysiska ärr. Efter ett tag blev han upprorisk och d? satte staten honom p? tung medicinering. Han hamnade p? sex fosterhem och sjukhus p? bara fyra ?r. Han fick sammanlagt 12 psykdroger, fyra samtidigt.
Ingen har egentligen direkt enskilt ansvar för de här barnen, vilket öppnar upp för gigantiska missförh?llanden.
ABC NEWS avslöjade (2011-12-01) hur det här g?tt till. Först och främst betalas allt av skattebetalarnas pengar, läkemedelsindustrin ser en gigantisk marknad ? och psykiatrikerna g?r snabbt fr?n barn till barn. I de fem delstater GAO undersökte s? spenderades 375 miljoner dollar (2,5 miljarder kronor) p? psykiatriska droger till fosterbarn. 200 miljoner dollar bara i Texas.
KMR i Florida har även avslöjat att de högst utskrivande psykiatrikerna fick ?bonus? av läkemedelsbolagen, bland annat av AstraZeneca med sin antipsykotika Seroquel, som s?lt över 250 000 piller till fosterbarn under ett par ?r bara i Florida. Och bara ett enda piller kostar ett ansenligt antal dollar. I Texas var det en enda barnpsykiatriker som p? tv? ?r skrev ut 27 000 recept p? Xanax, en ?ngestdämpande drog, samt sammanlagt 44 138 recept p? antipsykotika.
Trycket kommer fr?n familjer och skolor som kräver en ?quick fix?. En psykiatriker erkänner att de enbart har piller som lösning. Och ingen i systemet är villig att betala 200 dollar per timme för en terapeut som talat ut med barnet om problemen.
En socialarbetare berättar att vartenda fosterbarn hon kom i kontakt med gick p? psykdroger. En socialarbetare som försökte stoppa nerdrogningen av fosterbarn blev helt enkelt tillsagd att h?lla tyst. ?Det är enklare att medicinera ett barn än att betala 200 dollar i timman ?t en terapeut för att prata igenom deras problem?, säger hon till ABC NEWS. Det är dock inte billigare med medicinering som vissa tycks tro, för när KMR Florida började basunera ut vilka enorma kostnader den här medicineringen resulterade i, d? först vaknade politikerna. Det handlar om hundratals miljoner kronor.
KMR Florida, som är systerorganisation till KMR Stockholm, började nysta i denna historia för tv? ?r sedan när Gabriel Mayers dog. Han var sex ?r gammal när han placerades p? fosterhem efter att bägge föräldrarna hamnade i fängelse. Efter sex olika fosterhem började han bli besvärlig. Gabriel togs till en psykiatriker som skrev ute tv? olika psykofarmaka efter fem minuters besök. Nu började Gabriel bli verkligt besvärlig. En dag l?ste han in sig i badrummet i ett fosterhem och skrek: ?Jag förtjänar att dö!? Därefter ställde han sig p? badkarskanten och hängde sig i duschslangen. Undersökningen kom fram till att det var en ?olyckshändelse? men att drogerna hade bidragit. Vad annars f?r ett sju?rigt barn att beg? självmord?
KMR/CCHR:s kampanjer i b?de Florida och Texas orsakade en mediastorm och snart började det hända saker.
Senatorer fr?n flera delstater tog upp kravet p? en reform. Den lagstiftande församlingen i Texas godkände ?r 2005 ett lagförslag som krävde en undersökning av användningen av psykofarmaka i fosterhem, stärkt medicinskt medgivande, och, framförallt, krävde utvecklingen av ett nytt medicinskt system som för första g?ngen skulle ge staten möjlighet att sp?ra och övervaka varje fosterbarns diagnoser och recept.
Flera familjerelaterade instanser arbetade ocks? med läkare, psykologer och apotekare för att utveckla riktlinjer för hur psykotropiska läkemedel skulle användas. Nationella experter har kallat dessa riktlinjer en best-practical-model.
För att se till att läkare följer riktlinjerna, s? ger det nya medicinska systemet, STAR Health, en meningsfull översikt. Till exempel, om en läkare ordinerar utanför de föreslagna parametrarna, s? granskar STAR Health behandlingen för att avgöra om avvikelsen är lämplig. Systemet hänvisar läkare som konsekvent förskriver utanför parametrar till en granskning, och om STAR Health identifierar ett mönster av felaktig v?rd, kan man vidta ?tgärder, inklusive avstängande av förskrivande läkare fr?n nätverket.
Att h?lla riktlinjerna aktuella och övervaka genomförandet ?ligger en arbetsgrupp som best?r av representanter fr?n statens hälsov?rdsmyndigheter, University of Texas College of Pharmacy och STAR Health. Den lagstiftande församlingen finansierade en medicinsk chef vid avdelningen för Department of Family and Protective Services speciellt för att ta itu med psykotropisk medicinsk överanvändning.
?r 2013 kom ytterligare ett lagförslag i Texas som framg?ngsrikt verkat för ytterligare skydd, bland annat mer tillsyn av domstolarna och kompletterande utbildning för vuxnas tillst?nd att samtycka till medicinsk v?rd för fosterbarn, och obligatoriskt läkarbesök var tredje m?nader för barn p? psykofarmaka.
Som ett resultat, sedan 2004, och enligt statliga uppgifter, s? har Texas minskat antalet fosterbarn p? psykofarmaka i 60 dagar eller mer med 36 procent (till mindre än 20 procent), antalet barn p? tv? eller flera psykofarmaka med 71 procent (till mindre än 1,5 procent) och antalet p? fem eller flera s?dana läkemedel med 73 procent (till mindre än 0,5 procent).
Detta är tydligen vad som krävs för att f? Psycho Pharma sluta droga ner v?ra barn.
(1) http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2014november/hogforbrukningavpsykofarmakablandplaceradebarn/

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsov?rden och för att rensa upp inom den psykiatriska v?rden.
För mer information g? till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten0100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy