SE

De söker energin i solens osynliga svans

Hälften av solens energi finns i ?svansen?, de osynliga, infraröda str?larna som dagens solceller inte klarar av att f?nga in. Nu startar ett djärvt forskningsprojekt vid Linköpings universitet med m?let att exploatera denna glömda resurs.
? Vi vill pröva helt nya koncept, skapa nya tillst?nd i solcellernas bandgap genom att tillföra olika kemikalier, men ocks? termoelektriska celler som kan utnyttja värme, säger Xavier Crispin, professor i organisk elektronik, som leder ett fem?rigt forskningsprojekt finansierat av Knut & Alice Wallenbergs stiftelse med drygt 33 miljoner kronor.
?The Tail of the Sun? är ytterligare ett i en l?ng rad av projekt som stiftelsen finansierar ?t Linköpings universitet. Magnus Berggren, en av sex medsökande LiU-professorer, är tänd p? att än en g?ng ge sig in i obanad terräng.
? Det är ett projekt med hög risk. Ansökan är djärvt, nästan aggressivt skriven, säger han.
Det synliga ljuset har en v?glängd mellan 100 och 800 nanometer. I det omr?det fungerar dagens solceller. Däröver best?r str?lningen av IR-Ijus och värme ? i en graf f?r denna del formen av en avsmalnande svans. Det är den resursen forskarna vill komma ?t.
Sedan ett par decennier har flera forskargrupper vid universitetet samlat p? sig ett stort kunnande inom omr?det organisk elektronik, där komponenterna är byggda av kolföreningar. Elektronerna fraktas genom ledande plast i stället för kisel. Fördelarna ligger bland annat i tillverkningskostnad och skalbarhet ? organiska solceller kan framställas p? rulle i tryckpress. Alla ingredienser finns i det elektroniska bläcket och slutprodukten kan monteras p? stora tomma ytor som tak, fönster och fasader.
Nästa steg p? den vägen är redan p? g?ng. I projektet Power Paper, ocks? det med pengar fr?n Wallenbergsstiftelsen, bakas elektroniken in i papperet i stället för att tryckas p? ytan.
I det forna industrilandskapet vid LiU Norrköping arbetar universitetsforskarna sida vid sida med kolleger p? forskningsinstitutet Acreo. Tvärs över Strömmen ligger PEA, Printed Electronics Arena där man hoppas kunna tillverka komponenterna s? sm?ningom.
l labbet för organisk elektronik finns en stor mängd olika molekyler att starta med. Alla tänkbara koncept ska upp i luften. Först i projektets halvtid kan det bli läge att utse en vinnare. Blir det en ?rectenna?, en kombination av likriktare och antenn som förvandlar elektromagnetisk str?lning till likströmsspänning, en ?ratchet? där str?lningen flyttar elektroner steg för steg i samma riktning, eller kanske en termoelektrisk cell där en spänning alstras i gradienten mellan kyla och värme?
Det vet ingen idag. Men med varje procent av energin i solens svans som kan utnyttjas s? minskar världens behov av fossila bränslen.
? Energifr?gan är en viktig drivkraft i projektet, säger Xavier Crispin.
Övriga medsökande i projektet är professorerna Weimin Chen, Mats Fahlman, Olle Inganäs, Martijn Kemerink och Igor Zozoulenko.

I höstens anslagsomg?ng fr?n Knut & Alice Wallenbergs stiftelse har ytterligare LiU-forskare varit lyckosamma. Ulf Helmersson, professor i tunnfilmsfysik, f?r ett fortsättningsanslag p? 23 miljoner kronor för tre ?rs forskning i projektet Designed Nanoparticles by Pulsed Plasma. Mer om detta projekt kan läsas i ett reportage p? Wallenbergsstiftelsens hemsida.

Carl Johan Östgren, professor i allmänmedicin, är medsökande i projektet “SCAPIS”, The Swedish Cardiopulmonary bioimage study, som beviljats en finansiering p? med totalt 100 miljoner kronor. Huvudsökande är Lars Lind, Uppsala universitet.

Vill du ha mer nyheter fr?n Linköpings universitet? V?rt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som publicerats p? webben under den g?ngna veckan. Prenumerera här!3500Skicka som e-post
Share this

Similar Posts