Training

Debatten om konsekvensutredning av Lofoten og Vester?len: – Dramatisk negativt for Nordland

Debatten om konsekvensutredning av Lofoten og Vester?len: – Dramatisk negativt for Nordland
14-04-2011 16:17 Lederne - I 1970 hadde b?de Rogaland og Nordland 237.000 innbyggere. I 2010 bodde 235.000 i Nordland og 420.000 i Rogaland. Vi opplever fraflytting, nedbygging av prim?rn?ringer og forgubbing. Dette er dramatisk, og debatten dysses ned selv om 80 prosent av Stortingspolitikerne ?nsker konsekvensutredning.

Ordf?rer Jonni H. Solsvik i And?y kommune satte p? Ledernes n?ringskonferanse i Svolv?r 14. april fingeren p? det rikspolitikerne ikke har fokusert p? i forbindelse med konsekvensutredning av petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten og Vester?len.
– Befolkningsutviklingen og nedbyggingen av arbeidsplasser i prim?rn?ringene er Nordlands desidert st?rste utfordring. Men det har ikke v?rt en del av det sentrale, politiske faktagrunnlaget rundt utbygging av nordomr?dene. Det er dramatisk for Lofoten og Vester?len, sa Solsvik, og manet til sterkere samarbeid p? tvers av kommuner og partier for at regionen skal tale med en samlet stemme. Det har v?rt Rogalands suksessoppskrift.
Sameksistens med fiskere
– Fiskeri, havbruk og turisme kan ikke alene b?re disse utfordringene. Vi har behov for sterke vekstimpulser, og da m? vi f? p? plass konsekvensutredningen. Rakettskytefeltet p? And?ya har sameksistert med fiskerne i mange ?r. Det blir i perioder lagt store bindinger p? hvor man kan fiske, men det har fungert smertefritt, poengterte And?yordf?reren.
Skrugard ikke argument mot LoVe
?ivind Dahl-Stamnes, direkt?r for Statoils Nordomr?deinitiativ, poengterte at 40 ?r med petroleumsaktivitet p? norsk sokkel ikke har gitt varige negative effekter p? naturen.
– Vi har en fantastisk natur som skal bevares. Siden 1997 har vi tatt ut mer petroleum enn det vi har funnet ? vi har med andre ord tatt ut mer fra banken enn det vi har satt inn. Funnet av Skrugard i Barentshavet er positivt, men ikke et argument for ? vente med Lofoten og Vester?len. Skrugard er et lite felt og motvirker i liten grad produksjonsnedgangen og dermed den reduserte statsinntekten vi vil oppleve fremover, poengterte Dahl-Stamnes.
St?rre virkninger enn Hammerfest
Nestleder Tor H?hre og forbundsstyremedlem Per Helge ?deg?rd i Lederne presenterte rapporten ?N?ringsmessige konsekvenser av redusert petroleumsvirksomhet? som Lederne la frem for et ?r siden og som da f?rte til mye oppmerksomhet.
– For lokalt n?ringsliv har vi et konservativt anslag p? noen tusen direkte arbeidsplasser, men om man ser erfaringene i Hammerfest etter ?pningen av Sn?hvit vil virkningene bli st?rre. Det b?r ligge igjen enda mer i det lokale n?ringslivet ved en eventuell ?pning av Lofoten og Vester?len, enn i Hammerfest, sa H?hre og ?deg?rd som presiserte at det m? gjennomf?res en konsekvensutredning f?r det tas en beslutning.
Tidenes Lofotfiske
Utenfor m?telokalet i Svolv?r gikk fiskeb?tene i skytteltrafikk for ? delta i det beste Lofotfisket p? flere ti?r. Ledernes utvalg for samfunnsutvikling stod for et solid arrangement der lokale politikere og lokalt og nasjonalt n?ringsliv etterlyste enda bedre kunnskaps- og kompetanseutveksling mellom lokalsamfunnet og petroleumsbransjen.
– Vi i lokalsamfunnet m? ikke kun basere oss p? ? ta beslutninger basert p? frykt, men ogs? se mulighetene, poengterte representanter fra det lokale n?ringslivet.
Andre foredragsholdere inkluderte Jim Eide i Event Lofoten, Helge Ivar Vestre som er leder for det nye maritime kompetansesenteret i Statoil og styreleder i LoVe Petro, Guri Ingebrigtsen.

A to już wiesz?  Yrkesretting av Kunnskapsl?ftet

Bildetekst til svolv?r.jpg: Direkt?r for Statoils Nordomr?deinitiativ, ?ivind Dahl-Stamnes (t.v.) og And?y kommunes ordf?rer, Jonni H. Solsvik, i engasjert dialog p? Ledernes n?ringskonferanse i Svolv?r 14. april.

N?kkeltall for Nord-Norge
18.000 har reist fra Nord-Norge de siste ti ?rene. Det tilsvarer hele Narvik.
150.000 prim?rn?ringsbedrifter ble nedlagt i dette landet siden 1950-tallet, bare i Nordland er flere tusen bedrifter og fiskeb?ter borte.
I 1950 tok 80.000 fiskere opp norsk fisk. I 2009 tok 10.000 fiskere opp samme kvanta.
(Kilde: Jonni H. Solsvik)
De viktigste ringvirkningene av norsk petroleumsvirksomhet
Norge er flere ?r k?ret til verdens beste land ? bo i.
206.000 sysselsatte
45% av total eksport
270 mrd til statskassen i 2010.
(Kilde: Jonni H. Solsvik)
Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. N?r 16.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, r?dgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk st?tte.

Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende st?tte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt ?konomisk st?tte ved arbeidsledighet.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy