SE

Debattkväll: Hur ska fler fall av v?ld mot barn klaras upp?

Under de senaste 20 ?ren har anmälningar om misshandel mot barn mellan 0 och 6 ?r ökat stadigt i Sverige. ?r 2009 gjordes 2 195 anmälningar till polisen, medan det ?r 2013 gjordes sammanlagt 3 261, en ökning p? hela 49 procent.

Bris och Stiftelsen Tryggare Sveriges skrift ?V?ld mot barn?, som släpptes i somras, visar att knappt ett av tio ärenden klaras upp i den meningen att en gärningsperson kan knytas till brottet. Fler än nio av tio ärenden läggs allts? ner. Det finns ocks? stora skillnader mellan polismyndigheterna, vilket ytterst innebär att det är ett geografiskt lotteri om brottet klaras upp eller inte.
Vad kan d? göras för att komma tillrätta med situationen? G?r det att klara upp fler brott och i s?dana fall vilken förm?ga krävs? I samband med internationella barndagen den 6 oktober uppmärksammar Stiftelsen Tryggare Sverige skriften V?ld mot barn under en debattkväll p? Pressklubben i Stockholm.
Vid debattkvällen medverkar bland andra forskare Magnus Lindgren, fr?n Stiftelsen Tryggare Sverige, Bris generalsekreterare Kattis Ahlström och kammar?klagare Alexandra Bopp, city ?klagarkammare, Stockholm.
Tid: M?ndag 6 oktober klockan 17.00-19.00. Plats: Pressklubben, Vasagatan 50, Stockholm Anmälan: För anmälan eller mer information kontakta Chatrine Watting via e-post [email protected] eller ring 08-29 20 00. Sista anmälningsdag: 3 oktober (observera att det är ett begränsat antal platser)

Barnens Rätt I Samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bist? utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via g?vor, medlemsavgifter och företagssponsring. Mer information om Bris finns p? www.bris.se1200Skicka som e-post
Share this

Similar Posts