Defekt gen gör diarrévaccin odugligt

Rotavirus orsakar varje ?r en halv miljon dödsfall i diarréer bland barn i utvecklingsländer, och de vacciner som finns ger d?ligt skydd. Orsaken kan vara en utbredd genetisk resistens hos barnen, visar virologiforskare vid Linköpings universitet.
Akuta diarrésjukdomar orsakar nära en femtedel av alla dödsfall bland yngre barn i utvecklingsländer. Den vanligaste orsaken är rotavirus. Förbättrad sanitet och hygien har haft begränsad effekt p? sjukdomsspridningen och nu ses vaccination som det viktigaste sättet att minska dödligheten. Dessvärre har flera studier visat att de tv? tillgängliga levande vaccinerna, Rotarix och RotaTeq, som rekommenderas av bland andra Världshälsoorganisationen WHO inte varit tillräckligt effektiva i utvecklingsländer. I m?nga afrikanska länder har skyddet varit s? l?gt som 20?50 procent.
Den studie som nu presenteras i den topprankade tidskriften Journal of Clinical Infectious Diseases av Johan Nordgren i professor Lennart Svenssons forskargrupp visar att upp till fyra av tio barn i Burkina Faso är genetiskt resistenta mot de virusstammar som finns i vaccinerna.
Forskarna fann att barn som inte kan uttrycka en specifik sockermolekyl i tunntarmen, kallad Lewis, inte blir infekterade av de rotavirustyper som finns i nuvarande vacciner. Denna Lewismolekyl behövs förmodligen som receptor för att rotaviruset ska kunna ta sig in i och infektera värdcellen i tarmen. Detta i sin tur innebär att dessa barn inte f?r ett önskat immunologiskt skydd efter vaccination.
Förekomsten av dessa Lewis-negativa barn är liten i Europa och Nordamerika, men upp till tio g?nger s? vanlig i m?nga afrikanska befolkningar.
Resultaten som väckt internationell uppmärksamhet kan f? stor p?verkan p? utvärderingen av de rotavirusvacciner som nu introduceras i flera utvecklingsländer. De kan leda till att man omprövar vaccinsammansättningen och utvecklar nya vaccintyper som är bättre anpassade för de populationer där sjukdomsbördan av rotavirus är som störst.
Artikel: Both Lewis and secretor status mediate susceptibility to rotavirus infections in a rotavirus genotype dependent manner av J. Nordgren, S. Sharma, F. Bucardo, W. Nasir, G. Günayd?n, D. Ouermi, L. W. Nitiema, S. Becker-Dreps, J. Simpore, L. Hammarström, G. Larson och L. Svensson. Clin Infect Dis online augusti 2014. doi: 10.1093/cid/ciu633
Kontakt:
Johan Nordgren, förste forskningsingenjör, molekylär virologi, +46 (0)70 2239323, [email protected]
Lennart Svensson, professor, molekylär virologi, +46(0)708 384462, [email protected]

Vill du ha mer nyheter fr?n Linköpings universitet? V?rt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som publicerats p? webben under den g?ngna veckan. Prenumerera här!0000Skicka som e-post
Share this

Authors
Top