SE

Deli, närproducerat och miljö i fokus när ny stadsdel i Sigtuna kommun f?r handel

Bild: Johan T. Sterndal, VD Hantverkarna, samt arbetande lärling p? Hantverksakademins gymnasium. Foto: Hantverkarna.

Efterfr?gan p? riktiga hantverkare fortsätter att växa. Samtidigt har antalet elever p? landets lärlingsutbildningar halverats sedan 2010. Missmatchningen hotar det svenska näringslivet och lämnar ungdomar i utanförskap. S? behöver det inte vara; för inom hantverket finns jobben.
I en färsk undersökning fr?n Manpower Group visas att drygt en tredjedel av svenska arbetsgivare vill anställa, men hittar inte rätt kompetens. Störst är bristen när det gäller riktiga hantverkare med kvalificerad utbildningsbakgrund.
– Efterfr?gan p? hantverkare är stor och den kommer att öka i framtiden, säger Johan T. Sterndal, VD Hantverkarna. Fr?n Hantverkarnas sida vill vi ha branschövergripande samtal ? gärna tillsammans med regeringen ? för att lyfta fram hantverket som en framtidsbransch för ungdomar som vill g? direkt fr?n utbildning till jobb.
Det minskade intresset för landets lärlingsutbildningar sammanfaller med förändringen av gymnasieskolans förutsättningar genom GY11. Hantverkarna har länge varnat för utvecklingen med fallande ansökningsantal.
– Om regeringen menar allvar med att man vill ha fler ungdomar i yrkesförberedande gymnasieprogram m?ste man göra utbildningarna attraktiva för ungdomar, säger Johan T. Sterndal, VD Hantverkarna. Det behövs n?got mer än att ?locka? med en gymnasieform för ?skoltrötta?, där man kan bortse fr?n den teoretiska undervisningen.
Hantverket omfattar över 300 olika yrken i Sverige idag. Inom näringslivs- och branschorganisationerna gör vi v?r del för att visa p? en väg fr?n utbildning till jobb. Nu krävs det att regeringen anstränger sig för att värna sin egen lärlingsreform.
– Att bredda yrkesintroduktionsanställningarna till v?ra sm?- och medelstora företag är ett bra första steg, säger Johan T. Sterndal, VD Hantverkarna. Eftersom m?nga sm?företag saknar anställda och därmed kollektivavtal utestängs de fr?n den jobbskapande reformen. Samtidigt som regeringen har fastställt att det är de sm? företagen som st?r för tillväxten. Det är en ekvation som inte g?r ihop.

Kontaktperson
Johan T. Sterndal
VD Hantverkarna
Tel: 070-642 64 43
E-post: [email protected]Övrig presskontakt
Johan Hjelm
Kommunikationschef Hantverkarna
Tel: 070-780 28 10
E-post: [email protected]

Hantverkarna
Hantverkarna är Sveriges största näringslivsorganisation för hantverksföretagare. Organisationen best?r av seriösa hantverkare som följer gemensamma krav p? seriositet och kvalitet och som tar reklamationer p? allvar.
Läs mer p? www.hantverkarna.se

12200Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bakgrund Grundutbildning   #New York   #Spirituell Flamenco   #Traditionell Kinesisk Medicin