SE

Den globala hbtq-rörelsen gör mer för ungdomar

En massiv samling av hbtq-organisationer avslutas denna helg i Mexiko City. Det har varit världskonferens med den globala organisationen ILGA (the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association). RFSL och RFSL Ungdom är p? plats som tv? organisationer av ILGA:s växande medlemsskara p? nästan 1200 medlemmar fr?n hela världen. En viktig framg?ng för den svenska delegationen är en tydlig prioritering av ungdomar i den globala hbtq-rörelsens arbete.
– Det finns flera länder där ungdomar är särskilt utsatta b?de för v?ld och för propagandalagar som förvägrar dem viktig information om deras rättigheter. Vi ser även ohälsa bland hbtq-ungdomar i Sverige och ungdomar världen över har mycket gemensamt. Nu är det glädjande att den globala hbtq-rörelsens arbete ska fokusera mer p? ungdomars situation, säger Gisela Janis, ordförande RFSL Ungdom
Inom ILGA ska situationen för ungdomar nu analyseras och det bildas en referensgrupp av ungdomar som fungerar som r?dgivande för ILGA till dess d? ett globalt nätverk av ungdomar skapats, vilket enligt beslutet ska ske direkt efter nästa världskonferens d? utredningen även ska vara klar.
ILGA lägger mycket kraft p? att bygga kapacitet i sin organisation och bland sina medlemmar för att möta hotet fr?n ett allt mer välorganiserat motst?nd fr?n stater och extrema rörelser runt om i världen. För första g?ngen i ILGA:s historia har alla världsdelar kunnat ha egna regionala konferenser som föreg?tt världskonferensen och ILGA:s regioner i Asien, Oceanien, Afrika, Latinamerika, Nordamerika och Europa växer.
– Förföljelserna av hbtq-personer runt om i världen sker p? ett alltmer organiserat sätt. Det är ett hot som vi m?ste möta med egen, strategisk organisering och det är häftigt att se den växande kraften i den globala hbtq-rörelsen genom ILGA, säger Pär Wiktorsson, verksamhetschef RFSL
ILGA har även antagit en strategisk plan om att bland annat ta en starkare plats i FN-systemet och stötta sina medlemsorganisationer att bygga upp egen kapacitet för internationellt p?verkansarbete.
Resultat fr?n ILGA:s världskonferens:
? Tv? nya generalsekreterare har valts, Ruth Baldacchino fr?n Malta och Helen Kennedy fr?n Kanada. Rutch Baldacchino fr?n Malta är en erkänd aktivist för intersexpersoners rättigheter och RFSLs förhoppning är att hen ska bredda arbetet inom ILGA.
? Ett särskilt sekretariat för intersexpersoners rättigheter har inrättats liksom ett sekretariat för bisexuellas rättigheter, och sedan tidigare finns ett kvinnosekretariat och ett transsekretariat.
? Ett ungdomsnätverk och en referensgrupp av ungdomar ska bildas, p? initiativ av RFSL Ungdom, RFSL samt flera andra ungdomsorganisationer som närvarade p? konferensen.
? ILGA har nu nästan 1200 medlemsorganisationer runt om i världen.
? De deltagande hbtq-organisationerna har diskuterat FN-processer, moderna familjer, digital säkerhet, asylfr?gor, avpatologisering av transpersoner, strategier mot homofobi, demokratier och diktaturer, antirasistiskt arbete och mycket mer.
? RFSLs nationella förbund representerade även RFSL Stockholm, RFSL Gävleborg, RFSL Skaraborg och RFSL Örebro p? plats i Mexiko City.

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt p?verkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.
Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se24400Skicka som e-post
Share this

Similar Posts