Det ? skape er livsviktig!

Bark?ker, februar 2013
I den pedagogiske filosofien Reggio Emilia pleier man ? si at barn har 100 spr?k eller m?ter ? uttrykke seg p?, men at de ber?ves 99 av dem.
Dette mangfoldet kommer av at barn bruker alle sine sanser, sin fantasi og sin kreativitet n?r de uttrykker seg. ? skape og jobbe kreativt handler alts? om mye mer enn ? ta en pause fra de teoretiske fagene. Det er snarere tvert om: Kreative personer tar lettere til seg de teoretiske fagene og har lettere for ? se helheter. Kreativitet h?rer sammen med viktige begreper som probleml?sning, tenkning og motivasjon. I fremtiden kommer vi til ? trenge mange mennesker med disse evnene og egenskapene. Og alle barn besitter dem, helt fra starten av. Derfor ?nsker vi i Lekolar ? ta vare p? de 100 spr?kene og hjelpe v?re fantastiske pedagoger med ? styrke og legge til rette for den lystbetonte l?ringen. Du kan lese mer om Kreativitetens betydning p?

www.lekolar.no

De fleste kjenner oss som BRIO. Det henger sammen med at vi tidligere tilh?rte nettopp BRIO. Men i 2004 kj?pte LL Intressenter Lekolar delen av BRIO for bedre ? kunne utvikle v?r virksomhet.
Etter kj?pet har virksomheten vokst kraftig for bedre ? kunne svare p? de krav kommunene stiller til innkj?p. Vi er i dag markedsledere i Norden p? leker, innredninger og formingsartikler til skoler og barnehager og vi satser stort p? lekeplassutstyr fra Lappset.

Authors

Related posts

Top