Dette fylket har Norges best betalte ledere

Norske lederl?nninger varierer stort fra fylke til fylke, viser en fersk unders?kelse gjennomf?rt av organisasjonen Lederne. De best betalte lederne bor i Rogaland og tjener i snitt 696 000 kroner i ?ret ? over 13 prosent mer enn landsgjennomsnittet.
Funnene er hentet fra unders?kelsen Norsk Ledelsesbarometer 2011, som er utf?rt blant 2515 ledere og mellomledere over hele landet (se full oversikt nederst i saken).
? Resultatene viser at de mest befolkningsrike fylkene langt p? vei ogs? har de best betalte lederne. Likevel ser vi at ledere i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og M?re og Romsdal ligger foran sine kolleger i Oslo ? dersom vi inkluderer oljesektoren i regnestykket, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne.
Osloledere topper ? uten oljesektoren
Snittl?nnen til en norsk leder er if?lge unders?kelsen 579 200 kroner. Korrigerer vi bort olje- og gassektoren, som trekker opp snittet i oljefylkene betydelig, ligger hovedstadens ledere p? l?nnstoppen.
? Vi har sv?rt mange medlemmer som arbeider i oljesektoren, samtidig som denne bransjen l?nnsmessig ligger langt over alle andre bransjer. For ? f? et mest mulig representativt utvalg valgte vi derfor ? holde olje og gass utenfor n?r vi s? p? l?nnsforskjellene i landets 19 fylker. Da f?r vi en snittl?nn blant norske ledere p? 502 800 kroner, der oslolederne topper statistikken med en l?nn p? 579 900 kroner, sier Brekke.
Stor kommune gir bedre l?nn
En klar tendens i ?rets lederbarometer er at lederl?nningene ?ker i takt med kommunens st?rrelse. Lederl?nnen i en kommune med over 50 000 innbyggere er om lag fem prosent h?yere enn de minste kommunene. Brekke mener at det er en naturlig sammenheng mellom bedriftens st?rrelse, hvor den ligger i landet og hva lederen tjener.
? Det er flere arbeidsplasser og st?rre bedrifter i befolkningsrike fylker. En konsekvens av dette er ?kt l?nn fordi konkurransen om de beste hodene er hardere. I tillegg har de store selskapene st?rre inntjening, som gir bedre l?nnsevne, sier han.
Forbundslederen understreker at det ikke bare er l?nningene som er p? topp i de mest befolkningsrike fylkene. ? Kostnadsniv?et er ofte i ?vre del av skalaen i fylker med h?y befolkningstetthet, som i Oslo, sier han.
Lavest i nord
R?dgiver Stein Stugu i De Facto kunnskapssenter mener de regionale forskjellene er betydelige. ? Lederne i Nord-Norge og p? ?stlandet utenom Oslo og Akershus ligger lavest i landet. Innlandsfylkene samt Vestfold og ?stfold ligger langt under snittet for hele landet. Dette bekrefter tilsvarende historiske tall fra Norsk Ledelsesbarometer 2010, der de samme fylkene ligger ?verst og nederst i l?nnsstatistikken, sier han.

Snittl?nn ledere i norske fylker (inkludert olje og gass):
1. Rogaland: 696 600
2. Hordaland: 624 700
3. M?re og Romsdal: 598 400
4. Sogn og Fjordane: 598 200
5. Oslo: 582 600
6. S?r-Tr?ndelag: 557 100
7. Vest-Agder: 539 700
8. Telemark: 529 100
9. Akershus: 526 200
10. Aust-Agder: 518 400
11. Vestfold: 515 100
12. Nord-Tr?ndelag: 508 800
13. Finnmark: 507 600
14. Buskerud: 504 200
15. ?stfold: 489 000
16. Nordland: 486 100
17. Troms: 473 200
18. Oppland: 451 200
19. Hedmark: 447 800

Snittl?nn ledere i norske fylker (uten olje og gass):
1. Oslo: 579 900
2. Sogn og Fjordane: 545 000
3. Rogaland: 533 500
4. Hordaland: 529 600
5. Akershus: 525 700
6. S?r-Tr?ndelag: 509 200
7. Vest-Agder: 508 100
8. M?re og Romsdal: 501 600
9. Aust-Agder: 494 900
10.. Buskerud: 494 000
11. Telemark: 482 000
12. Troms: 473 200
13. ?stfold: 470 800
14. Nordland: 461 200
15. Nord-Tr?ndelag: 456 200
16. Oppland: 451 200
17. Hedmark: 447 800
18. Vestfold: 447 500
19. Finnmark: 444 900
(Kilde: Norsk Ledelsesbarometer 2011, fra Lederne)

Bildetekst:
OLJA R?R, MEN OSLO BEST?R: Olje- og gassektoren bidrar til at Rogaland topper lederl?nnsstatistikken. ? Korrigerer vi for denne bransjen er det hovedstadens ledere som tjener best i landet, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne. Foto: Lederne

Dette er Norsk Ledelsesbarometer:
Norsk Ledelsesbarometer er en unders?kelse som sendes ut til alle Ledernes medlemmer via e-post.
I 2011-unders?kelsen deltok 2515 av Ledernes medlemmer.
Unders?kelsen er utf?rt av De Facto kunnskapssenter for Lederne.
Mer informasjon: www.lederne.no/ledelsesbarometer
Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. N?r 16.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, r?dgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk st?tte.

Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende st?tte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt ?konomisk st?tte ved arbeidsledighet.

Authors

Related posts

Top