SE

Dialog om utbildning och framtid – samtal om finansiering av utbildning i Sverige och Tyskland

Onsdag 5/11 2014, kl. 17.30
Goethe-Institut
Bryggargatan 12 A, Stockholm
Anmälan: [email protected]

Tredje samtalet i v?r serie Dialog om utbildning och framtid handlar om finansiering av utbildning i Sverige och Tyskland. Samtalet är p? svenska och p? tyska men med svensk tolkning.

Berthold U. Wigger som är chef vid lärosätet för ekonomi vid Institut für Technologie i Karlsruhe och Lars Hallenberg som är kanslichef vid Lärarnas Riksförbund kommer att diskutera finansiering av utbildning.
Berthold U. Wigger anser att den offentliga finanseringen av skolutbildningen borde vara baserat p? stöd per elev. I synnerhet ska staten finansiellt behandla offentliga och privata skolor lika. Därmed skapas en rättvis konkurrens mellan offentliga och privata skolor. Skolorna ska ha en l?ngtg?ende autonomi d? det gäller utformningen av utbildningsutbudet. Skolutbildningens kvalitet borde säkerställas genom en bindande minimistandard och externa prestationskontroller.
Lars Hallenberg menar att den svenska skolan är en nationell angelägenhet. För att ge lika förutsättningar för offentliga och frist?ende skolor krävs ett statligt ansvar för finansiering av skolan samt en tydligare reglering av inneh?llet i skolan. Detta är nödvändigt för att ge alla elever likvärdiga möjligheter till utbildning.
Anders Q Björkman fr?n Svenska Dagbladet leder diskussionen och Elisabeth Poignant tolkar.
Relaterat material:
http://www.goethe.de/ins/se/sv/sto/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=20431999
I samarbete med Svensk-Tyska Föreningen

Goethe-Institut Schweden förmedlar tysk kultur, det tyska spr?ket och en aktuell bild av Tyskland i hela Sverige.42200Skicka som e-post
Share this

Similar Posts