SE

Digital injektion till kulturlivet – VGR:s konferens lockar toppnamn

Västra Götalandsregionens arbete för att inspirera kulturaktörer att arbeta med ny digital teknik har premierats av Kulturr?det. 16-17 oktober markerar en milstolpe i arbetet genom Agera Digitalt, en tv?dagars konferens i Göteborg som lockar internationella pionjärer och över hundra kulturskapare.
– Delar av kulturlivet var tidigt ute med att se fördelarna i den nya tekniken. Musikbranschen och litteratursektorn är tv? exempel p? detta. P? andra h?ll har det varit en större utmaning, inte minst för att hitta lösningar som fungerar och skapar ett mervärde för scenkonsten. Idag kan vi med stor stolthet se hur v?ra stora institutioner som GöteborgsOperan och Göteborgs Symfoniker har tagit jättekliv, säger Alex Bergström (S), kulturnämndens ordförande.
Inom ramen för kultursamverkansmodellen är det möjligt för regioner och även enskilda kulturaktörer att söka extra medel hos Kulturr?det för insatser inom särskilt prioriterade omr?den. Digitaliseringen av scenkonsten ? och kulturen i ett vidare perspektiv? är ett s?dant omr?de och v?ren 2013 beviljades VGR 900 000 kr.
– Det är roligt att Kulturr?det ser och premierar v?rt enträgna arbete att ligga i framkant och stimulera kulturlivet i Västra Götaland. Stödet har vi växlat upp med egna pengar och använt till kompetenshöjning för v?ra aktörer, pilotstudier och ett antal spännande kulturprojekt som brutit ny mark, säger Staffan Rydén, kulturchef i Västra Götalandsregionen.
P? konferensen Agera Digitalt, 16-17 oktober i Göteborg, sammanfattas insatserna och nya perspektiv öppnas upp. Konferensens tv? dagar bygger p? tre teman: minne, rum och konflikt, och inneh?ller workshops och föreläsningar av n?gra av Sveriges ? och världens ? mest spännande tänkare p? omr?det. Bland talarna märks bland m?nga andra:
Michelle Teran, konstnär och forskare vid Bergen Academy of Art and Design

Magnus Bärt?s, konstnär, författare och professor p? Konstfack i Stockholm

Monika Fleischmann ?professor i medieteori och interaktiv media vid universitetet i Bremen

Wolfgang Strauss ? professor i experimentell interaktion vid universitet i Siegen.

Alyssa Grossman, socialantropolog vid Göteborgs universitet.

Över 130 deltagare upplever och korsbefruktar varandras kompetensomr?den under tv? dagar p? Bio Roy och Världskulturmuseet.
Konferensen är kostnadsfri och finansieras av Västra Götalandsregionen med bidrag fr?n Kulturr?det. För program och mer information: http://boka.vgregion.se/ageradigitalt2014
Är du journalist och vill besöka konferensen?
Kontakta Björn Skog, telefon: 0702-12 50 72, E-post [email protected]

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom m?lmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.2000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy