Digital teknik lyfter undervisningen i Sunne

Användningen av digital teknik har de senaste tv? ?ren tagit rejäla kliv i Sunnes skolor.
Ett av de prioriterade m?len i Sunnes nya kommunstrategi, 2014-2025, är “Livsl?ngt lärande”. M?let är att tillg?ngen till och användningen av digital teknik inom undervisningen ska öka. Kunskap och utbildning ska göras mer tillgänglig.
? Vi m?ste möta eleverna där de är och hänga med utvecklingen. För dem är den digitala världen självklar. I l?g- och mellanstadiet jobbar vi framförallt med att skapa, vara kreativa och producera med hjälp av multimedia, säger Sunne kommuns IT-pedagog, Mikael Nilsson.
N?gra konkreta exempel p? den digitala utvecklingen i skolorna i Sunne
– samtliga grund- och gymnasieskolor är fiberanslutna och har tr?dlösa nätverk. Förra veckan fick de tv? sista skolorna – i Bäckalund och Klätten(Stöpafors) – fiber och tr?dlösa nätverk
– minst halvklassuppsättning av bärbara datorer finns i varje arbetslag
– interaktiva skrivtavlor finns i alla klassrum i grundskolan, totalt 54 stycken
– surfplatta används som hjälpmedel till elever med särskilda behov
Den digitala tekniken är en självklarhet i de ungas vardag och ett viktigt hjälpmedel för att lyfta undervisningen i skolan.
? De interaktiva skrivtavlorna underlättar undervisningen enormt. Det är en moden “svarta tavla” där vi kan se p? film, visa program, göra lektioner, skriva och enkelt göra ändringar.
Alla lärare har numer persondator och kan hemifr?n n? alla sina arbetsdokument och program, vilket underlättar deras jobb. Och mer är p? g?ng. I januari lanserar skolan en app ? först för föräldrar i förskolorna och fritidshemmen i Prästbol och Gräsmark. Där hanteras barnens schema för hämtning och lämning p? ett tillgängligt sätt. Övriga förskolor och fritidshem kopplas p? successivt.
? Det är viktigt att de digitala verktygen är en naturlig del i undervisningen. Det gör arbetet i skolan roligare för eleverna. I datorerna finns ocks? bra hjälpmedel för de som har läs- och skrivsv?righeter. Källkritik, integritet och etik är ocks? viktigt för eleverna att lära sig, säger, Berit Westergren, förvaltningschef i bildningsnämnden.
28-29 oktober arrangerades nordiska barn- och ungdomskulturfestivalen i Sunne p? temat Digitala sp?r 2.0. Forskaren Christina Olin-Scheller, professor i pedagogiskt arbete och filosofie doktor i i litteraturvetenskap vid Karlstads universitet, forskar om barns och ungas läsande, skrivande och identitetsskapande i det nya medielandskapet. Hon konstaterar att det finns m?nga utmaningar i skolans upplägg av undervisningen eftersom utvecklingen g?r s? snabbt.
Har du fr?gor kontakta gärna
Berit Westergren
Förvaltningschef bildningsnämnden, Sunne kommun
tel 070-190 35 56
[email protected]

Nyheter fr?n och evenemang i Sunne
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top