Digitala resurser i skolan omformar elevernas lärande

P? bilden: Anna ?kerfeldt.
Den tryckta boken är inte längre den dominerande källan till kunskap i skolan. Användandet av digitala resurser, som datorer, omförhandlar synen p? lärande och kunskap i klassrummet. Det visar en avhandling fr?n Stockholms universitet.
Digitala resurser används ofta som redskap för kunskapande i skolan. Dessa redskap p?verkar s?väl lärares undervisning som elevers lärande p? olika sätt. I Anna ?kerfeldts avhandling studeras olika former av kunskapsrepresentationer p? detaljniv?.
Ordbehandlaren formar elevernas skrivande
En delstudie undersöker hur användningen av olika resurser som eleven f?r till sitt förfogande formar elevernas skrivande i en provsituation.
? De som använder ordbehandlare har större möjlighet att f? syn p? sina tankar. De laborerar med texten i högre utsträckning än vad papper och penna-eleverna gör. Ordbehandlarens potential gör att dessa elever redigerar sin text lika mycket som de skriver ny text. De hoppar ocks? fram och tillbaka mellan provfr?gorna, säger Anna ?kerfeldt.
Visuella uttryck sv?rbedömda
En annan delstudie undersöker elevernas kunskapsrepresentation inom ramen för gymnasieskolans projektarbete. I arbetet med att skapa sina representationer använde eleverna ett flertal uttrycksformer, som intervjuer och rörlig bild. Men när arbetena sedan lämnades in för formell bedömning var det framför allt de skriftliga inslagen som eleverna visade fram.
? Min tolkning är att eleverna vet att andra uttrycksformer än skriven text ofta bedöms som sekundära av lärarna och därför ser de ingen poäng med att integrera och visa dessa i sina texter. Lärarna i sin tur saknar ofta verktyg för att bedöma andra uttrycksformer än skriven text. Det visar p? vikten av att utveckla bedömningsverktyg även för visuella uttrycksformer, säger Anna ?kerfeldt.
? Vad som erkänns som kunskap i skolan blir alltmer öppet för förhandling i en digitaliserad skola, konstaterar Anna ?kerfeldt.
Anna ?kerfeldt disputerade den 26 september med avhandlingen “Didaktisk design med digitala resurser: En studie av kunskapsrepresentationer i en digitaliserad skola”.
För ytterligare information kontakta Anna ?kerfeldt: 070-721 81 41, [email protected]

Länk till sida där avhandlingen kan laddas ner.
Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga omr?det. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se6000Skicka som e-post
Share this

Authors
Top