SE

Digitala Värmland tar form för att n? m?len i digitala agendan

2014-09-23 08:00 Compare Karlstad "För att p? bästa sätt ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen erbjuder människor och företag i Värmland behövs ett helhetsgrepp och bred samverkan mellan offentlighet, universitet och näringslivet".

Den regionala digitala agendan för Värmland (RDAV) är handlingsplanen för digitaliseringen av regionen inom sex strategiska omr?den.

Digitala Värmland är arbetsnamnet för ett gemensamt samverkansforum för aktörerna som ska förverkliga handlingsplanerna inom respektive omr?de.

Baserat p? detta kan ett gemensamt projektforum skapas för samordning av och samverkan mellan de initiativ som tas för att förverkliga handlingsplanerna.

“För att p? bästa sätt ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen erbjuder människor och företag i Värmland behövs ett helhetsgrepp och bred samverkan mellan offentlighet, universitet och näringslivet”, säger Katarina Nordmark (Länsstyrelsen Värmland) som är projektledare för RDAV.

Handlingsplan för den digitala utvecklingen
Den regionala digitala agendan för Värmland (RDAV) är ett dokument som tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland, Landstinget i Värmland samt Drifts- och servicenämnden i Karlstads kommun. Samtliga kommuner i Värmland, Karlstads universitet, Almi, Handelskammaren samt de tre värmländska klustren (Compare, Paper Province, St?l & verkstad) har ocks? bjudits in att delta i arbetet med att ta fram en konkret handlingsplan för den framtida digitala utvecklingen i Värmland under perioden 2014-2020.
“För att m?len i RDAV ska kunna uppfyllas behövs samverkan – dels mellan alla berörda aktörer i regionen, dels mellan de projekt som drivs i linje med den digitala agendan (handlingsplanen)”, betonar Katarina Nordmark.
Bred regional samling kring Digitala Värmland
Därför behöver RDAV marknadsföras och kommuniceras p? bred front – och regionen behöver samlas kring ett gemensamt samverkansforum för att realisera den digitala agendan.
“Under detta länsgemensamma paraplyforum (Digitala Värmland) kan sedan sm?projekt drivas under de kommande ?ren fram till 2020 för att undvika dubbelarbete och konkurrens”, förklarar Katarina Nordmark och fortsätter: “Digitala Värmland skulle kunna startas v?ren 2015 med Länsstyrelsen, Landstinget, Region Värmland och kommunerna i samverkan med Karlstads universitet och IT-näringen genom Compare”.
Compare satsar p? RDAV, konstaterar Katarina Nordmark vidare: “Compare vill satsa p? att f? företagen medvetna och aktiva gällande den digital agenda för Värmland – en starkt digitaliserad region bidrar ju till att f? fler företag till Värmland samt kvalificerade personer till befintliga företag i regionen”.
Handlingsplaner och m?l för sex omr?den
Den regionala digitala agendan för Värmland tar ett helhetsgrepp över den digitala samhällsutvecklingen i Värmland fram till 2020 inom sex strategiskt utvalda omr?den: ? Tillg?ng till bredband; ? Digitalt innanförskap; ? e-Tjänster/e-Förvaltning; ? e-Hälsa; ? Näringsliv, entreprenörskap & innovation; ? Skola & undervisning.
Inom varje omr?de beskrivs nationella m?l, inriktningsm?l för Värmland, genomförda regionala ?tgärder, framtida regionala ?tgärder, regionala etappm?l för ?ren 2014-2020 samt m?lbild för 2020.

……………………….
It i människans tjänst ? En digital agenda för Sverige: I den digitala agendan för Sverige presenteras regeringens ambitioner inom det digitala omr?det samt förslag p? insatser och ?tgärder som ska bidra till att n? det IT-politiska m?let. För att regeringens politik ska förverkligas och f? verklig genomslagskraft behöver den nationella digitala agendan omskapas till regionala digitala agendor. Läs mer >>
EUROPA 2020 ? En digital agenda för Europa: EU-kommissionens förslag till ny ekonomisk strategi, Europa 2020, lanserades i mars 2010. Den digitala agendan för Europa är ett av sju huvudinitiativ inom ramen för denna strategi. Det övergripande syftet med den digitala agendan för Europa är att uppn? varaktiga ekonomiska och sociala vinster fr?n en digital inre marknad, baserat p? snabbt och ultrasnabbt Internet och interoperabla tillämpningar. Läs mer >>

0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy