SE

Digitalisering i skolan ska förbättra undervisningen

Teknik för tidig upptäckt av läs- och skrivsv?righeter, ett nytt digitalt hjälpmedel för elever inom matematik och ett system för digitala prov. Det är n?gra av de innovationsprojekt som nu f?r finansiering genom VINNOVAs satsning p? digitalisering för framtidens skola.
Projekten som nu f?r finansiering ska ta fram produkter eller tjänster inom digital teknik som utg?r fr?n elevers, lärares eller skolpersonals behov och som kan bidra till att undervisningen i skolan förbättras.
– M?nga skolor delar ut datorer eller läsplattor till eleverna, men om vi verkligen ska tillvarata möjligheterna med den digitala tekniken s? behövs det innovation även av pedagogik och undervisningsmetoder, och det är en av anledningarna till att vi gör den här satsningen, säger Daniel Forslund, chefsstrateg p? VINNOVA.

Det är 18 innovationsprojekt som f?r finansiering med sammanlagt 14 miljoner kronor:
Quirkbug – every school a hackerspace, Sparklitech AB, Tom Tits, Ideofon, IDEA society, 500 000
Digitalt kit till teknikundervisningen, lekfullt med sugrör och sensorer.
Analysinstrument för uppföljning av elevers lärprocesser, Me Analytics AB, , 600 000
Uppföljningsverktyg för att kunna analysera grupper eller skolor i realtid. Baseras p? aggregerad info fr?n elevrapportering
Skaepiedidh – Framtidens skapande i skolan, Lule? tekniska universitet, Lule? kommun, AB Centek, 1,7 miljoner
Skaepiedidh är en webbaserad plattform för hantering av olika experiment och recept för skapande.
Utveckling av en modell för datalogiskt tänkande för svenska grundskolan, Linköpings universitet, 1,1 miljoner
Ta fram och testa modell/material för datalogiskt tänkande (computational thinking) för svensk skola.
Schackmemo, Utsiktstornet AB, Karolinska Institutet, 790 000
Ett webbaserat redskap som ska träna arbetsminne och koncentrationsförm?ga.
Digital skola för alla, Funka nu AB, 300 000
Läromedelsplattform för funktionsnedsatta
Integrerad professionell utveckling – metod och digitalplattform, Stockholms stad, ?rstaskolan, 290 000
Digital plattform för kollegial träning och lärande.
Framtidens skola är redan här – Digitala provsystem för bättre lärande, Stockholm institute of communication science ? Stics AB, Handelshögskolan Stockholm, 1,4 miljoner
System för digitala prov, examinationer och utvärdering av kunskaper i skolan.
Teach Trail, Popdevelop AB, 350 000
Digital tjänst för att hitta, använda och integrera läromedelsresurser fr?n internet
Digitalt hjälpmedel för elever inom matematik, Smartera AB, 300 000
Teknologi för att effektivisera inlärning av matematik.
GPSlektion.se, bygg lektioner med koordinater, Södertörns friskola, 90 000
Tjänst för att skapa gps-baserade lektioner
Innovativt verksamhetssystem för skolan, Föreningen sambruk, imCode partner, 1,8 miljoner
Öppen och modulär skolplattform baserad p? öppen källkod.
Ny teknik för tidig upptäckt av läs- och skrivsv?righeter, Karolinska institutet, Järfälla kommun, Trosa kommun, 2,2 miljoner
För tidig upptäckt av dyslexi genom mätning av ögonrörelser
Meningsfullt skrivande: Utveckling av universell digital pedagogik och skrivverktyg, Invigos AB, FOU-institutet för virtuella Lärmiljöer, Dyslexiförbundet, 500 000
Digitalt skrivverktyg, som lär och motiverar elever att skriva, beaktar särskilt behov hos elever med skrivsv?righeter.
Eqidz, Peppy Pals2, Eqidz AB, 300 000
Spel som utvecklar barns emotionella intelligens.
DidPack, ALVERA AB, Ume? Universitet, 790 000
Verktyg för didaktisk paketering av digitala lärresurser.
Geoskolan, Lantmäteriet, Geodatasekretariatet, Sweco Position, Gävle kommun, Metria, Sveriges geologiska undersökning, Stockholms universitet, 500 000
Digital lärresurs baserad p? geografisk information och interaktiva kartmiljöer med färdiga lektionsförslag.
MOSAIK: Möten, Omvärld, Samförst?nd, Insikt, Kommunikation, Chalmers, Freinetskolan, Härryda kommun, 790 000
Applikationer som stödjer klassrumsdiskussioner med m?let att eleverna ska kunna först? och leva sig in i hur andra tänker.

VINNOVA stödjer även testmiljöer för digitalisering i skolan. Läs mer här: http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt–publicerat/Pressmeddelanden/2014/140924-Nya-testmiljoer-for-digitalisering-i-skolan-/

För mer information:
Daniel Forslund, 08-473 31 50, [email protected]
Andreas Aurelius, 08-473 30 87, [email protected]

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. V?r uppgift är att främja h?llbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.184800Skicka som e-post
Share this

Similar Posts