Direkt högre patientsäkerhet med lyhörd sjukv?rdsr?dgivning

Patientsäkerheten i telefonr?dgivningssamtal till 1177 blir högre när den uppringande f?r möjlighet och uppmuntras att mer öppet berätta om sitt eller en anhörigs sjukdomstillst?nd. Det visar en ny studie av forskare vid Högskolan i Gävle, Mälardalens högskola och Uppsala Universitet.

Forskarna har jämfört tidigare forskning om samtal som lett till en Lex Maria anmälan om
patientskada med normala samtal som inte lett till n?gon patientskada.
De analyserade total 52 samtal som matchades p? patientens ?lder, kön och kontaktorsak och s? har de undersökt vilken skillnad man kan se i kommunikationen.
Fler öppna medicinska fr?gor
De ser att det finns signifikanta skillnader mellan de här samtalen. P? s? sätt att i de normala samtalen s? ställer sjuksköterskorna fler öppna medicinska fr?gor.
– De aktiverar patienterna mera i samtalet. Aha:ar, hummar med och uppmuntrar patienterna att berätta mer, säger Annica Ernesäter, lektor i v?rdvetenskap vid Högskolan i Gävle.
Ger mer medicinsk information
När de sedan tittat p? patienternas kommunikation, s? ges sjuksköterskorna mycket mera medicinsk information att basera sin bedömning p? tack vare att de använder de här öppna samtalen och patientaktiverande strategierna.
– Och ju mer underlag man har för att bedöma en patient desto säkrare blir ju bedömningen.
Inte dyrare
Riktigt intressant i de här fallen är ocks? att det inte finns n?gon skillnad i samtalslängd, allts? samtalen är lika l?nga. Detta blir allts? inte dyrare, men det blir s? mycket bättre.
– Ställ mer öppna fr?gor, s? f?r du mer information att grunda dina beslut p?. Aktivera patienten, visa att du lyssnar genom att säga aha och humma med, säger Annica Ernesäter.

Fyra forskare i studien
– Vi är fyra författare som bidragit p? olika sätt. V?r forskningsledare Maria Engström har bidragit till en stor del av dataanalysen i denna studie.

För mer information vv kontakta:
Annica Ernesäter, universitetslektor i v?rdvetenskap Högskolan i Gävle
Telefon: 026- 64 84 04
E-post: [email protected]

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en h?llbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 500 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. V?ra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.0000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top