SE

Diskussion under Dyslexidagarna i Malmö: ?SBU:s dyslexirapport f?r inte bli en ursäkt för att slippa utreda och ?tgärda?

Statens medicinska beredning (SBU) har undersökt det vetenskapliga stödet för tester och insatser som används för barn och unga med dyslexi. Under Dyslexidagarna i Malmö diskuteras resultaten och hur dessa kan tolkas.
SBU konstaterade att det är vetenskapligt belagt att strukturerad träning p? kopplingen mellan spr?kljud och bokstav gynnar elever med dyslexi. Det är ocks? bevisat att det g?r att upptäcka dyslexi redan innan skolstart. Vad SBU ytterligare fann var att de tester som används för att upptäcka och utreda dyslexi hos skolbarn och ungdomar inte är tillräckligt vetenskapligt utvärderade. Men det f?r inte bli en ursäkt för skolor att slippa utreda och ?tgärda dyslexi.
Dyslexidagarna genomförs den 24-25 oktober p? Stadionmässan i Malmö. Under invigningen p? fredag morgon presenterar SBU:s projektledare Karin Stenström resultaten. Därefter deltar hon i en diskussion samt svarar p? fr?gor tillsammans med Christina Hellman, Ulrika Wolff och Gunilla Salo fr?n utredningen, samt Sven Eklöf, Dyslexiförbundet FMLS.
Dyslexidagarna arrangeras av Dyslexiförbundet FMLS i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten, Malmö Stad och ABF. P? programmet st?r 25 spännande föreläsningar. P? plats finns ocks? ett 40-tal utställare.
Program och utställarförteckning finns p? www.dyslexi.org
För fr?gor kontakta:
Kanslichef Kaj Nordquist 070?238 63 30
Förbundsordförande Bengt-Erik Johansson 070-238 63 20
Pressansvarig Eva Hedberg 070-867 29 12
Dyslexiförbundet FMLS är ett förbund som samlar personer med läs- och skrivsv?righeter/dyslexi, personer med matematiksv?righeter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utg?r fr?n den enskilde personens behov. Förbundet har nära 7.000 medlemmar organiserade i cirka 60 föreningar runt om i landet.

Bifogade filer
32600Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #FEI   #IRL