SE

Distriktssköterskeutbildningen i Skövde i det absoluta toppskiktet nationellt

Universitetskanslerämbetet offentliggjorde idag resultaten fr?n sin senaste utvärdering som granskat totalt 134 utbildningar till specialistsjuksköterska i Sverige. Utbildningen till distriktssköterska vid Högskolan i Skövde har granskats och f?r omdömet ?mycket hög kvalitet?.
Endast Högskolan i Skövde och Högskolan i Bor?s f?r omdömet ?mycket hög kvalitet? för utbildningen till distriktssköterska av de 21 utbildningar som finns nationellt.
? Det här resultatet känns fantastiskt roligt. Att f? det allra högsta betyget p? v?r specialistsjuksköterskeutbildning bekräftar att v?ra v?rdutbildningar ligger i toppskiktet i Sverige och förbereder v?ra studenter väldigt väl för arbetslivet, säger Sigbritt Karlsson, rektor vid Högskolan i Skövde.
V?rdutbildningarna vid Högskolan i Skövde har genomg?ende f?tt bra betyg i UK-ämbetets granskningar de senaste ?ren och söktrycket ligger högt till samtliga v?rdutbildningar.
? Vi är starka p? v?rdsidan med hög eller mycket hög kvalitet i alla led; s?väl inom grundutbildning som inom vidareutbildning och forskning, säger Sigbritt Karlsson.
Idag finns 89 studenter vid Distriktssköterskeprogrammet och Skolsköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde, varav 33 stycken examineras om n?gra dagar. B?da dessa utbildningar leder till en specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen inom omv?rdnad. Ansökningstiden till programmen är mellan den 15 mars och 15 april för att starta hösten 2015.
Resultatet fr?n utvärderingen av de 134 utbildningarna som offentliggjordes idag visar att 79 utbildningar f?r omdömet bristande kvalitet, 48 f?r omdömet hög kvalitet och 7 f?r det högsta omdömet mycket hög kvalitet.
Vid Högskolan i Skövde finns följande utbildningsprogram inom v?rd:
Sjuksköterskeprogrammet (kandidat)
Specialistsjuksköterskeprogram distriktssköterska (magister)
Specialistsjuksköterskeprogram skolsköterska (magister)
Barnmorskeprogrammet (magister)
För mer information, kontakta:
Sigbritt Karlsson, rektor vid Högskolan i Skövde, 0500-44 81 43

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utg?r fr?n verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. V?ra studenter f?r förutsättningarna för att lyckas med sina studier och m?l genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om v?ra studenter.15000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy