SE

Djupt oroande att domstolar missar att anmäla brottsdömda läkare till IVO

Fr?n Svenska Läkaresällskapet har vi med djup oro tagit del av den information som framkommit i radiodokumentären ?Patienten och tystnaden?, att ärenden där läkare dömts för allvarliga brott ibland inte lämnas vidare fr?n domstolarna till tillsynsmyndigheten, Inspektionen för v?rd och omsorg, IVO för prövande av legitimationen.
Vi ser det som ytterst allvarligt om personer som är dömda för allvarliga brott, som inte är förenliga med att verka som läkare, kan fortsätta i yrket p? grund av bristande rutiner i tillämpningen av lagen.
Att vara legitimerad läkare innebär att ha f?tt samhällets förtroende för att verka i ett yrke där patientens välbefinnande och säkerhet m?ste sättas främst. Detta förtroende kan bara upprätth?llas om det är klart att den som förbrukat det ocks? hindras att fortsatt verka som läkare. Som professionell organisation är det inte v?r uppgift att döma eller pröva legitimationsärenden, men vi vill med stort allvar understryka vikten av att denna process fungerar enligt lagens intentioner, för patienternas säkerhet och för att vi som läkare ska kunna vara fortsatt förtjänta av det förtroende samhället givit oss.

Kerstin Nilsson
Ordförande Svenska Läkaresällskapet
Ingemar Engström
Ordförande för Etikdelegationen
Bilden är arrangerad. Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio
Patienten och tystnaden. P1 Dokumentär. Sveriges Radio P1.

Svenska Läkaresällskapet är läkark?rens vetenskapliga organisation och arbetar för en förbättrad hälso- och sjukv?rd för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 12 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter. För möten över specialitetsgränderna arrangerar vi sedan 1943 den Medicinska riksstämman; 2014 h?lls den den 4-5 december i Stockholm. Mer information hittar du p? www.sls.se eller www.riksstamman.se1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #A5 Romina Funtes   #Adam Grinovich   #Emilia Rosenqvist   #Gruppen A5