SE

Djurens dag 4 oktober

2014-10-01

P? lördag är det djurens dag
Den fjärde oktober är inte bara är kanelbullens dag, utan ocks? djurens. Djurens dag är en internationell temadag som uppmärksammas över hela världen för att belysa djurens situation och välm?ende.
Djurens dag startade redan 1931 av ekologer i Italien,för att lyfta fram den sv?ra situationen för hotade djurarter. Datumet fjärde oktober valdes för att Franciskus av Assisi, alla djurens skyddshelgon, tillägnats dagen.
Numera firas dagen för att uppmärksamma djurskydd och djurrätt. I Sverige ordnar Svenska Bl? Stjärnan och andra djurskydds- och djurrättsorganisationer aktiviteter runt om i landet.
Sverige har en av världens strängaste djurskyddslagar men det finns fortfarande omr?den där den kan bli ännu bättre. Hösten 2011 presenterades ett förslag p? förbättringar av lagen. Syftet var att säkerställa ett gott djurskydd, en god djurhälsa och främja respekten för djur och deras välfärd.
? Regeringen har ännu inte lagt fram n?gon proposition ang?ende den nya lagen. Svenska Bl? Stjärnans förhoppning är att politikerna nu tar ansvar för att höja djurskyddet och fatta beslut utifr?n utredningens förslag. Under tiden arbetar vi för att öka medvetenheten hos allmänheten och med kompetensutveckling för djurintresserade i alla ?ldrar. Alla djur har rätt till ett gott och värdigt liv, anser vi säger generalsekreterare Kristin Sundström.
För mer information kontakta:
Kristin Sundström, generalsekreterare Svenska Bl? Stjärnan
Tel: 08-629 63 80, 0708- 58 12 17
[email protected]

Svenska Bl? Stjärnan är en mötesplats för djurintresserade i alla ?ldrar. Organisationen har samhällets uppdrag att ta hand om djuren vid kriser, katastrofer, utbrott av smitta och andra händelser som kan drabba djuren. Förutom v?rt viktiga samhällsuppdrag har vi m?nga olika föreningsaktiviteter och kurser för alla djurintresserade.

Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Malin Malmsten   #Tid Kl