SE

Dom i förvaltningsrätten: en transsexuell man f?r rätt att registreras som far till sitt barn

I ett domstolsutslag meddelat den 30 oktober finner Förvaltningsrätten i Göteborg att Skatteverket gjorde fel när de vägrade en man som bytt juridiskt kön att f? registreras som sitt barns far. Mannen födde barnet när han fortfarande var en juridisk kvinna, och registrerades d? som barnets mor. Sedan mannen bytt juridiskt kön ville han f? betecknas som sitt barns far, men fick avslag p? detta av Skatteverket.
Att mannen st?tt som biologisk mor i folkbokföringen har först?s inneburit m?nga praktiska problem i kontakt med exempelvis skola, sjukv?rd och alla andra ställen där barnets v?rdnadshavare behöver identifiera sig. Det har bland annat inneburit att s?väl mannen som barnet f?tt berätta om mannens bakgrund oavsett om de velat det eller inte, vilket varit integritetskränkande för dem b?da.
Mannen har, med hjälp av RFSL, överklagat Skatteverkets avslagsbeslut till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten i Göteborg g?r nu p? mannens linje och konstaterar bland annat att ?? (mannens) rätt till ett fullt erkännande av sitt juridiska könsbyte, samt hans och (barnets) rätt till skydd, /f?r/ anses väga tyngre än det allmännas behov av att registrera en ?biologisk mor? till varje barn.?
I sin dom hänvisar förvaltningsrätten bland annat till Europakonventionens artikel 8 om rätten till privatliv, samt konstaterar att det inte finns n?gon reglering i lagen om hur en registrering av föräldraskap ska g? till. ?Det finns därmed ingen bestämmelse som hindrar att (mannen) registreras som (barnets) far?, konstaterar rätten.
Förvaltningsrätten i Göteborg resonerar mycket snarlikt Förvaltningsrätten i Stockholm, i en dom fr?n april i ?r i ett m?l gällande registrering av föräldraskap för en man som fött barn. Ocks? i det fallet ville Skatteverket att mannen skulle registreras som ?biologisk mor?, trots att han hade manligt personnummer (och manligt juridiskt kön) när barnet föddes. Den domen har överklagats av Skatteverket och kammarrätten meddelade nyligen prövningstillst?nd i m?let.
– Det är först?s mycket glädjande att förvaltningsrätten respekterat föräldrarna och barnens rätt till skydd för sitt privatliv och integritet, säger juristen Kerstin Burman p? RFSL som varit ombud i b?da m?len.
– Vi är mycket glada över det här beslutet fr?n Förvaltningsrätten i Göteborg. Det svenska rättsväsendet har nu flera g?nger visat att det ligger före svenska myndigheter när det gäller att först? och anpassa sig till den rättsliga utvecklingen, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.
RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt p?verkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.
Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se24105900Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy