Skole

Donald i skolen skaper leselyst!

? I ?Prosjekt Leseglede? har 600 elever fordelt p? 6 fylker deltatt. H?sten 2012 satte vi i gang et stort forskningsprosjekt for ? finne ut om Donald fortsatt var g?y ? lese. Resultatet var overveldende; hele ?tte av ti barn p? 2. trinn underholdes av Donald, sier Bente Skogsrud, markedssjef i Egmont Kids Media.
Generasjoner har l?rt ? lese med Donald
Donald-bladet ble lansert i 1948 s? landets mange besteforeldre og foreldre har l?rt ? lese av Donald.
? Men hva med barn i dag? F?r de ogs? lyst til ? lese i m?tet med tegneserien? Ja! De f?r det. Noe vi er utrolig glade for ? f? kjennskap til. Faktisk er Donald-fans mer positive til lesing generelt, sier Skogsrud.
Formidlerne fryder seg
L?rerne som har f?tt v?re med i prosjektet har v?rt veldig forn?yde og det mangler ikke p? superlativer n?r de snakker om det de har v?rt med p?.
?? lese Donald skaper entusiasme rundt lesetrening, leseglede og ?kt indre motivasjon. Donald kommer til ? utgj?re en stor forskjell p? lesegleden blant elevene i den norske skolen i tiden som kommer, sier Tom Richard Hammeren som er virksomhetsleder ved Kilen skole i ?snes.
Lene Rieb, l?rer p? Moen Skole i Gran kommune, sier at prosjektet definitivt har skapt leseglede.
? Ekstra interessant er det ? se at prosjektet har skapt ?kt leseglede ogs? hos de svakere leserne. Noe som skyldes at tekstene er korte og at de har bildest?tte, sier hun.
Egen skoleportal
Siden resultatene ble s? bra vurderer Egmont Kids Media n? ? lansere en egen skoleportal www.donaldiskolen.no, samt et pedagogisk konsept rundt temaet ?Motivasjonsbasert l?ring?. Bente Skogsrud sier skolen har et l?ringsmilj? som er preget av god forkunnskap og god forst?else for leseferdighet.
? Forst?elig nok er det krevende for l?rerne ? hele tiden komme opp med nye ting som motiverer. Det er her vi kommer inn med v?r styrke, sier hun.
Hun f?r st?tte fra forlagsdirekt?r Anita Tveten.
? Vi som forlagshus, og formidler av historier, synes selvf?lgelig det er viktig at barn l?rer ? lese. Dette er et ansvar vi vil, sammen med l?rere og pedagoger, ha enda mer fokus p? i tiden fremover.
For mer informasjon, kontakt:
Bente Skogsrud, markedssjef Donald
Tlf.: 93880605
Epost: [email protected]
Fakta om prosjektet:
? M?lgruppen var elever p? 2. trinn i grunnskolen
? 19 skoler og 594 elever i totalutvalget fordelt p? 9 kommuner og 6 fylker
? Vi gjennomf?rte tre tester:
1. Klasseromstest med form?l ? kartlegge generell lesemotivasjon mot Donald lesemotivasjon
2. Foreldretest med form?l ? kartlegge foresattes oppfatning av barnas generelle- og Donald lesemotivasjon
? 3. Hjemmetest/magasintest med form?l ? kartlegge ferdigheter og holdning til Donald gjennom historielesing og oppgavel?sning
? Kort oppsummering av resultater:
? Donald begeistrer fortsatt ? 8 av 10 liker Donald Junior
? Donald-fans er mer positive til lesing generelt
? H?y Donald-leseglede faller sammen med h?y generell leseglede
Egmont Kids Media er et av Nordens ledende mediekonsern. Mediehuset har ca 120 medarbeidere. Vi er en del av Egmont-konsernet som Egmont Harald Petersen grunnla i K?benhavn i 1878. I dag leverer vi underholdning gjennom blader, tegneserier, b?ker, spill, musikk, apps og nettsider.
En del av overskuddet fra Egmont doneres til institusjoner som jobber med barn. Siden 1920 har mer enn 240 millioner euro blitt delt ut til sosiale, kulturelle og helserelaterte form?l for unge.

Similar Posts