Dubbelt s? högt söktryck till Högskolan Väst som till övriga landet

Antalet förstahandssökande till Högskolan Västs utbildningar med start v?rterminen 2015 ökar dubbelt s? mycket som det nationella snittet. Nationellt ökar antalet sökande med 1,6 procent jämfört med v?rterminen 2014 medan det för Högskolan Västs del handlar om en ökning p? 3,6 procent förstahandssökande.
Detta visar färska siffror fr?n Universitets- och högskoler?det efter anmälningsstoppet 15 oktober till v?rterminens universitets- och högskoleutbildningar i hela landet. Totalt har
9 150 personer anmält sig som sökande till Högskolan Västs kurser och program v?rterminen 2015. Det är det högsta antalet sökande till en v?rtermin n?gonsin.
-Vi har sett en tydlig trend de senaste ?ren att söktrycket till v?ra utbildningar blir allt högre och vi blir alltmer kända för v?r goda utbildningskvalitet. Det är glädjande att fler och fler väljer Högskolan Väst i första hand och denna g?ng ökar vi med 3,6 procent, säger Högskolan Västs rektor Kerstin Norén i en kommentar.
Sökalternativen är betydligt färre till v?rterminen än till höstterminen vid Högskolan Väst. Inför v?rterminen 2015 erbjuds enbart en programutbildning – Sjuksköterskeprogrammet – och hundratalet kurser. Trots att utbudet av kurser dessutom minskat p? senare ?r tycks allts? anmälningstrycket fortsätta att öka. Till Sjuksköterskeprogrammet var antalet förstahandssökande 261 st. Bland kurserna har flest förstahandssökande anmält sig till kurserna Arbetsledning, Offentlig rätt, Arbetsrätt II, Företagsekonomi II samt Webbutveckling med HTML och CSS.
Bland de förstahandssökande Till Högskolan Väst kommer 60 procent fr?n Västra Götaland och bland dessa kommer 20 procent fr?n Göteborg och 20 procent fr?n Trollhättan. Man kan ocks? se en ökning av sökande som vill läsa nätbaserade kurser – andelen förstahandssökande till s?dana kurser utgör hela 55 procent.

Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet p? arbetslivsnära utbildning. V?r profil är arbetsintegrerat lärande, AIL, i utbildning och forskning och vi har regeringens uppdrag att utveckla modeller för AIL. Aktiv samverkan med omvärlden är därför en självklarhet för oss.2226420Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top