SE

Dyrt att bli sjuk i Vietnam

Risken att drabbas av katastrofala privata sjukv?rdsutgifter och därför hamna under fattigdomsgränsen, är stor för äldre-hush?llen i Vietnam. Det visar Curt Löfgren i en avhandling som försvaras vid Ume? universitet den 10 oktober.

?Katastrofala sjukv?rdsutgifter? är ett begrepp som används i forskningen för att beteckna en situation där ett hush?ll f?r s? stora v?rdutgifter att det riskerar att bli fattigt. I m?nga l?g- och medelinkomstländer betalas sjukv?rden i huvudsak när man använder den, kontant direkt ur pl?nboken. Den sjukes egen kostnad för behandling av allvarligare sjukdomar och olyckor kan d? bli mycket hög, motsvarande flera ?rslöner.
I Vietnam har detta problem varit särskilt stort. ?r 2000 rapporterade Världshälsoorganisationen, WHO, att Vietnam var ett av världens mest orättvisa länder när det gäller finansiering av hälso- och sjukv?rden. Den vietnamesiska regeringen strävar efter att lösa problemet genom v?rdförsäkringar (health insurance). Stora framsteg har ocks? gjorts. Runt ?r 2000 hade mindre än var femte vietnames en v?rdförsäkring. I dag är nästan sju av tio täckta av försäkring.
Och försäkringarna har positiva effekter. I en av de studier som Curt Löfgren, doktorand vid Enheten för epidemiologi och global hälsa, har gjort i sitt avhandlingsarbete utvärderade han införandet av en speciell v?rdförsäkring för de fattiga. V?rdförsäkringen medförde att de fattiga hush?llens privata v?rdutgifter, som andel av deras inkomst, reducerades avsevärt. För hush?llen som helhet har problemet minskat rejält. Runt ?r 2000 bestod 80 procent av de totala hälso- och sjukv?rdskostnaderna i Vietnam av direktbetalningar vid v?rdutnyttjande. I dag är den andelen mindre än 50 procent.
? Problemet har allts? minskat, men det är fortfarande stort. Och för fattiga grupper med hög sjuklighet, som äldre-hush?llen, är det besvärligt. Detta problem förstärks av att den vietnamesiska befolkningen nu snabbt ?ldras och att urbaniseringsprocessen är stark. Det är de unga som flyttar in till städerna. Kvar p? landsbygden blir äldre-hush?llen, säger Curt Löfgren.
Ett problem med v?rdförsäkringarna är att de inte är heltäckande. De försäkrade f?r betala upp till 20 procent av kostnaden privat och det finns inget högkostnadsskydd. Vid allvarligare sjukdomar kan detta dra ihop till mycket stora belopp. I en annan av avhandlingens studier har befolkningens värdering av v?rdförsäkringssystem undersökts med en betalningsviljestudie. Det visade sig att betalningsviljan var l?g i förh?llande till v?rdkostnaderna.
? M?nga vietnameser är tveksamma till att använda sin v?rdförsäkring. De kan vara s? att de exempelvis befarar kvalitetsproblem och längre väntetider i den v?rd som d? erbjuds, säger Curt Löfgren.
Därför p?pekar han att diskussionen om ett förbättrat försäkringsskydd inte enbart handlar om att täcka en större andel av befolkningen utan ocks? om att fördjupa skyddet s? att till exempel en större andel av v?rdkostnaderna täcks, samt att v?rdkvalitet och väntetider inte utgör problem.
Curt Löfgren är född i ?näset och uppvuxen i Skellefte?. Han är universitetslektor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för epidemiologi och global hälsa.
Avhandlingen är publicerad digitalt
För mer information om avhandlingen, kontakta gärna:
Curt Löfgren
Telefon: 090-786 51 69, 073-818 20 82
E-post: [email protected]
Porträttfoto för nedladdning
Om avhandlingen
Fredagen den 10 oktober försvarar Curt Löfgren, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, sin avhandling med titeln: Katastrofala hälso- och sjukv?rdsutgifter i Vietnam. Studier av problem och lösningar. (Engelsk titel: Catastrophic health expenditure in Vietnam. Studies of problems and solutions.) Opponent: Professor Karen J Hofman, Faculty of Health Sciences, School of Public Health, University of the Witwatersrand, Sydafrika. Huvudhandledare: Klas-Göran Sahlén.
Disputationen äger rum kl. 09.00 vid Norrlands universitetssjukhus, Hörsal B, Rosa salen, 9 tr.

Ume? universitet
Ume? universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor m?ngfald av utbildningar. V?rt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten ? mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy