SE

Dyslexidagar i Malmö 24-25 oktober

Elever med läs- och skrivsv?righeter är en av de stora utmaningarna den svenska skolan st?r inför idag. Den senaste PISA-undersökningen visade p? alarmerande l?ga siffror beträffande läsförst?else. Tidigare har Skolinspektionen konstaterat brister i hur man hanterar elever med dyslexi i skolan och nyligen konstaterades av en statlig undersökning* att detta är ett eftersatt forskningsomr?de.
Vi vill med dessa dagar förbättra situationen för elever, studerande och vuxna med läs- och skrivsv?righeter/dyslexi.
Dyslexiförbundet FMLS med samarbetspartner Specialpedagogiska skolmyndigheten och Malmö stad tar nu upp den kastade handsken och vill visa p? positiva ?tgärder för att hantera detta problem.
Dyslexidagarna genomförs den 24-25 oktober p? Stadionmässan i Malmö och vi förväntar oss tusentals besökare, varav m?nga lärare.
Besökarna möts av ett fyrtiotal utställare och 25 föreläsningar.
För ytterligare information ? besök Dyslexiförbundet FMLS hemsida www.dyslexi.org
Fr?gor: Projektansvarig Inger R?lenius, 08-665 17 08 [email protected]
*SBU-rapporten ?Dyslexi hos barn och ungdomar – tester och insatser?. 2014

0000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts