SE

E-tjänster riskerar minska tilltron till det politiska systemet

Det satsas mycket p? e-tjänster i svensk förvaltning. Men samhället behöver komplettera denna utveckling genom att fortsätta erbjuda medborgarna personliga möten med tjänstemän. Annars finns risk för att de som inte kan hantera internet utestängs och att samhällsservicen försämras, varnar forskare.
En s?dan utveckling skulle l?ngsiktigt kunna skada legitimiteten för det politiska systemet. Det konstaterar Gissur Ó Erlingsson, universitetslektor vid Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, Linköpings universitet och Gabriella Jansson, som förra ?ret disputerade i statsvetenskap vid Linköpings universitet, i en artikel i tidskriften Journal of Information Technology & Politics.
Sverige brukar framh?llas som ett av världens mest IT-utvecklade länder. Här har ocks? offentliga satsningar p? allt mer s? kallad e-förvaltning kommit l?ngt. Via datorn, surfplattan eller den smarta telefonen erbjuds medborgarna att utföra m?nga ärenden ? när och var de vill. Det kan handla om allt ifr?n att söka dagisplats till att hitta bussturlistor och anmäla sjukdom till försäkringskassan. M?nga skattemiljarder investeras i utvecklingen och satsningarna präglas av en framtidsoptimism där den nya teknikens fördelar lyfts fram. Fördelarna p?st?s ofta vara bättre rättssäkerhet, bättre kundanpassning och, p? längre sikt, ocks? kostnadseffektivitet.
Men det finns nackdelar som behöver lyftas fram och diskuteras mer, skriver forskarna. Ur ett demokratiperspektiv blir det problematiskt när en del av befolkningen helt eller delvis st?r utanför dator- och internetvärlden. För att ambitiösa e-förvaltningsreformer ska f? önskade effekter behövs inte bara en utbredd teknisk möjlighet till uppkoppling i hela Sverige, utan ocks? tillräckliga kunskaper hos medborgarna om hur tekniken ska användas. Om inte detta uppmärksammas riskerar en stor andel medborgare att hamna mellan stolarna, utan möjlighet att fullt ut dra nytta av den offentliga sektorns tjänster.
I takt med e-tjänstutvecklingen minskar även möjligheterna att i personliga möten träffa tjänstemän som kan bist? med hjälp. Forskarna menar att ?närbyr?kraterna? ? exempelvis handläggare p? kommunala förvaltningar, p? CSN eller hos försäkringskassan ? är viktiga för uppbyggandet av legitimitet och trovärdighet för det politiska systemet. Dessa tjänstemän, som arbetar i nära kontakt med medborgarna, har flera funktioner i sammanhanget. Dels kan de förmedla medborgarnas synpunkter till politikerna s? att signaler om vad som inte fungerar i verksamheten snabbt n?r den politiska niv?n. Dels kan de bidra till först?else för politikens villkor och p? s? vis skapa legitimitet för beslut och stimulera till ett politiskt samtal bland medborgarna.
Kontakt: Gissur Erlingsson: [email protected], tel 0760-25 33 10, Gabriella Jansson [email protected], tel 073-5633663.
Publikation
Gabriella Jansson & Gissur Ó Erlingsson (2014). “More E-government ? Less Street-Level Bureaucracy?: On Legitimacy and the Human Side of Public Administration” i Journal of Information Technology & Politics.
Vill du ha mer nyheter fr?n Linköpings universitet? V?rt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som publicerats p? webben under den g?ngna veckan. Prenumerera här!1100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy