SE

Ebola ? epidemin, sjukdomen och hur vi förbereder oss

Utbrottet av sjukdomen Ebola i västra Afrika och förekomsten av smittade personer i bl. a Europa och USA väcker m?nga fr?gor. Vad är egentligen Ebola? Varför överlever vissa? Hur stor är risken för spridning till v?ra breddgrader? G?r sjukdomen att förebygga? Hur ser beredskapen ut i Västerbotten?

Allmänheten inbjuds till en informationskväll om sjukdomen Ebola.
Torsdag 30 oktober kl. 18.30 ? 20.00, Sliperiet, Konstnärligt campus

Länk till karta: http://www.umu.se/om-universitetet/kartor/?id=582

Medverkande: Fredrik Elgh, avdelningschef, virologi, Stephan Stenmark, smittskyddsläkare, Anders Johansson, hygien- och infektionsläkare och Urban Kumlin, virolog- och infektionsläkare, samtliga Ume? universitet.

Moderator: Per Melander, kommunikatör, Ume? universitet
Ume? universitet
Ume? universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor m?ngfald av utbildningar. V?rt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten ? mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bok Biblioteksma   #Nils Ingmar Thorell   #Ronnie Sandahl   #Vuxenskolan Gertrud Hellbrand