Edholm (FP): Bra resultat för sommarskola

Stockholms stad erbjuder sommarskola till alla elever som inte n?r, eller riskerar att inte n?, kunskapsm?len. 156 av de 250 elever som deltog i ?rets sommarsimskola klarade att simma 200 meter. Alla lärde sig simma i n?gon m?n. Av de 118 elever fr?n ?rskurs 9 som deltagit i sommarskola har 61 erh?llit godkänt i ett eller flera ämnen. Folkpartiet vill utvidga sommarskolan och sommarsimskolan.

– Skolan ska ha höga förväntningar p? eleverna, samtidigt som de ges goda förutsättningar att n? m?len. Sommarskolan är en av flera viktiga insatser för att stödja och hjälpa alla elever som har sv?rt att uppn? godkända betyg. Därför vill vi att sommarskolan ska kunna genomföras även p? höst- och vinterloven, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarr?d.
– Det är oerhört glädjande att s? m?nga Stockholmselever har lärt sig att simma. Simkunnighet är livsviktigt, särskilt i en stad som Stockholm som ligger s? nära vattnet, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarr?d.
Fakta
Av de 250 elever som deltog i sommarsimskolan klarade 156 att simma 200 meter. Alla lärde sig att simma i n?gon m?n. Av de 118 elever fr?n ?rskurs 9 som deltagit i sommarskola har 61 erh?llit godkänt betyg i ett eller flera ämnen. 35 av eleverna blev behöriga till ett nationellt program p? gymnasiet. 25 elever fick ett efter sommarskolan godkänt i samtliga ämnen.
Folkpartiet vill att alla elever som riskerar att inte klara m?len ska ha rätt till extraundervisning p? loven under hela skoltiden ? allts? inte enbart under sommaren. Vi vill ocks? starta ett försök med lördagsskola för grundskoleelever p? samma sätt som det redan finns möjlighet till lördagsgymnasium.
Folkpartiet vill att simskolan byggs ut och ocks? genomförs p? höst- och sportlovet.
Presskontakt: Karl Ryd?, 076-12 29 163

0000Skicka som e-post
Share this

Authors
Tags
Top