SE

Edholm (FP): Häv avtalet med Samtrans

Skolskjuts erbjuds barn som är i behov av skjuts för att ta sig till skolan. Under höstterminen har ett antal skolskjutsar varit försenade eller inte kommit alls. Företaget Samtrans ansvarar för skolskjutsarna i Stockholms stad.
? Det är helt oacceptabelt att barn och föräldrar under nästan en hel termins skolg?ng har tvingas vänta p? en skolskjuts som inte kommer. Samtrans har ett avtal med Stockholms stad som de ska följa. Eftersom Samtrans inte har lyckats komma tillrätta med sina problem s? anser jag att avtalet ska hävas, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarr?d.
? Jag har f?tt mejl varje dag sedan terminsstarten fr?n föräldrar som undrar varför deras barn f?r sitta i timmar i bilarna och varför bilarna kommer för sent. Folkpartiets representanter i servicenämnden kommer nu att lägga en skrivelse där vi kräver att serviceförvaltningen bryter avtalet, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarr?d.

Fakta
Elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola (i kommunala och frist?ende skolor) har rätt till kostnadsfri skolskjuts fr?n en plats i anslutning till elevens hem och till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka om s?dan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförh?llanden, elevens funktionsnedsättning eller n?gon annan särskild omständighet.

Fr?n och med 1 juli 2014 är Samtrans helhetsleverantör till Stockholms stad gällande persontransporter, skolskjuts och arbetsresor. Skolskjutsentreprenören ansvarar bland annat för att säkerställa hög kvalitet när det gäller punktlighet, tillgänglighet, trafiksäkerhet och elev-/personalrelationer samt att förarna f?r grundläggande information om funktionsnedsättning. Vidare ansvarar föraren bland annat för att vid överenskommen tid hämta eller lämna den resande, se till att den resande överlämnas till behörig personal eller v?rdnadshavare, om inte annat har överenskommits.
Kontakt: Folkpartiets pressjour, 076-122 94 860700Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy