SE

Edholm (FP): Inför undervisningsgaranti i Stockholm

Stockholms stad kartlade antalet inställda lektioner i gymnasieskolan höstterminen 2013. Den visade att det i genomsnitt var 3 procent av lektionstimmarna under m?naden som var lärarlösa.

? Folkpartiet vill införa en undervisningsgaranti för eleverna. Om lektioner ställs in till exempel för att läraren är fr?nvarande ska skolan bli skyldig att ge undervisningen vid ett annat tillfälle. Skolan är för viktig för att undervisningstiden ska slösas bort, säger skolborgarr?det Lotta Edholm (FP).
? Jag gav i februari utbildningsförvaltningen i uppdrag att aktivt arbeta med att minska antalet inställda lektioner och ?rligen följa upp hur m?nga undervisningstillfällen som ställs in. Jag förutsätter att den nya majoriteten kommer att fortsätta arbetet med att minska antalet inställda lektioner, säger skolborgarr?det Lotta Edholm (FP).

Fakta
Mätningen, som genomfördes i november 2013 p? 21 gymnasieskolor, visar att cirka 3 procent av lektionstimmarna under m?naden var lärarlösa. Orsaken till att vikarie inte skaffats varierar. Den vanligaste orsaken är att rektor bedömt att eleverna kan fortsätta sin lärprocess utan vikarie. Arbetsuppgifter och instruktioner har d? ofta lagts p? skolornas webbaserade plattform Fronter av den fr?nvarande läraren.

Presskontakt: Ulrika Frändén, 076-122 93 970000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts