SE

Edholm (FP): Krafttag mot matsvinnet i Stockholms skolor

Folkpartiet i Stockholms stadshus
Lotta Edholm (FP)
skolborgarr?d
Daniel Schale
pressansvarig
076-122 96 59

Krafttag mot matsvinnet i Stockholms skolor
I ?r har flera av Stockholms skolor lyckats ?stadkomma en kraftig minskning av kostnaderna för matsvinn. En minskning av matsvinnet är viktigt b?de ur miljösynpunkt och för att frigöra resurser som kan användas till annat.
Resultaten kommer i samband med Svinnprojektet Stockholm, ett nyligen avslutat pilotprojekt som syftar till att minska kostnaderna för matsvinnet, skapa bättre förutsättningar för att n? stadens m?l för ekologiska livsmedel samt väcka elevernas intresse för miljöfr?gor.
? Jag är mycket nöjd med resultaten i detta projekt. Det visar att vi med sm? medel kraftigt kan minska kostnaderna för matsvinnet. Vi ska inte glömma att det bästa sättet att minska svinnet är att servera god och vällagad skolmat, s? att maten blir uppäten istället för att slängas, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarr?d i Stockholms stad.
Tanken är nu att projektets resultat nu ska omsättas i ordinarie verksamhet. Ett s?dant beslut väntas kunna fattas p? utbildningsnämndens möte i augusti.

Fakta om Svinnprojektet

Stockholms stad serverar ca 80 000 portioner mat per dag i stadens skolor.

Svinnprojektet Stockholm utfördes under perioden oktober 2013 – mars 2014.
I projektet deltog Akalla grundskola, Askebyskolan, Enskedeskolan, Hedvig Eleonora skola, Kristinebergsskolan, Loviselundsskolan, Nytorpsskolan (Hammarbyskolan) samt Sand?kraskolan.
Varje skola har tagit fram en egen handlingsplan. I projektet har ing?tt kontinuerliga diskussioner med elever och pedagoger om miljö- och klimatfr?gor kopplat till maten. I projektet har även ing?tt flera heldagsutbildningar inom svinn, klimatsmart mat och ekologisk mat för de deltagande skolornas kockar.
De skolor som minskade svinnet mest under mätperioden var Loviselundsskolan (-57 procent), Akalla grundskola (-47 procent) och Kristinebergsskolan (-28 procent).
Enligt Stockholms stads miljöprogram för 2012-2015 ska andelen ekologiska livsmedel som staden köper in uppg? till minst 25 procent, räknat i kronor.

31900Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Dorier Korea   #General Manager   #Kiwon Hong   #South Korea